Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể tạo sản phẩm mới nhanh chóng hơn như thế nào với mẫu hoặc thiết kế sẵn có?

Để tạo sản phẩm mới dựa trên mẫu hoặc thiết kế hiện có, bạn có thể sử dụng tính năng Mẫu sản phẩm, đây là một công cụ linh hoạt và tiện lợi để tối ưu hóa quy trình tạo sản phẩm.

Tính năng này sẽ giúp bạn nhanh chóng và dễ dàng tạo sản phẩm mới dựa trên mẫu hiện có, tiết kiệm thời gian và giảm thiểu nguy cơ sai sót.

  • Mẫu Sản phẩm là gì?

Mẫu sản phẩm là một tập hợp thông tin được xác định trước có thể được sử dụng để khởi tạo sản phẩm mới. Nó chứa tất cả các thông tin chung mà một sản phẩm có thể có, chẳng hạn như tên sản phẩm, mô tả, hình ảnh, giá cả, v.v.. Điều này giúp bạn nhanh chóng điền các chi tiết cần thiết cho sản phẩm và tập trung vào việc tùy chỉnh các chi tiết riêng cho cửa hàng của mình

  • Mẫu sản phẩm hoạt động như thế nào?

Mẫu sản phẩm được tạo và lưu ở cấp độ tài khoản, nghĩa là mẫu này có thể được sử dụng cho tất cả các cửa hàng được liên kết với tài khoản của bạn. Khi tạo sản phẩm mới, bạn có thể chọn sử dụng mẫu sản phẩm, mẫu này sẽ điền sẵn thông tin sản phẩm. Sau đó, bạn có thể kiểm tra và thực hiện các thay đổi cần thiết, thêm thông tin cụ thể về cửa hàng, trước khi đăng sản phẩm lên cửa hàng.

  • Sử dụng Mẫu sản phẩm như thế nào?

Có thể sử dụng các mẫu trong cả quá trình đăng sản phẩm lẫn quá trình đặt hàng thủ công. Để sử dụng mẫu sản phẩm, chỉ cần chọn mẫu đó khi tạo sản phẩm mới hoặc đặt hàng thủ công. Mẫu sẽ điền sẵn thông tin sản phẩm, sau đó bạn có thể kiểm tra và thực hiện các thay đổi cần thiết.

Bài viết này có hữu ích không?