Chuyến đến nội dung chính

Bắt đầu tích hợp API

Chào mừng bạn đến với Gelato API!

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm thấy những thông tin quan trọng nhất để bắt đầu tích hợp với các API của chúng tôi.

Tài liệu kỹ thuật

Bắt đầu bằng cách xem tài liệu kỹ thuật có sẵn của chúng tôi tại đây.

Quan trọng: Đội ngũ kỹ thuật của bạn phụ trách việc tích hợp phải hiểu rõ về điều này cũng như tất cả các yêu cầu khác. Ngoài ra, hãy định kỳ rà soát tài liệu này vì chúng tôi có thể cập nhật và/hoặc thêm nhiều chức năng hơn.

Trang quản lý Gelato

Trang quản lý Gelato là "bảng điều khiển" cho trải nghiệm Gelato API của bạn. Trang này có tất cả các thông tin chi tiết về các sản phẩm mà mạng lưới toàn cầu của chúng tôi hỗ trợ (bao gồm cả giá cả) và cho bạn toàn quyền kiểm soát các đơn hàng được đặt thông qua Gelato API.

Yêu cầu về thiết kế và sơ đồ sản phẩm

Vui lòng làm quen với yêu cầu về thiết kế của chúng tôi và đảm bảo rằng các tệp bạn gửi đáp ứng nguyên tắc của chúng tôi vì điều này sẽ đảm bảo kết quả in tối ưu.

Ngoài ra, vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu khái niệm về UID sản phẩmcách lập bản đồ sản phẩm theo tiêu chuẩn Gelato.

Khám phá sản phẩm và giá cả

Nếu bạn muốn biết chúng tôi hỗ trợ những sản phẩm nào, thông số kỹ thuật của chúng, giới hạn địa lý cũng như giá cả theo quốc gia và số lượng, vui lòng tham khảo danh mục sản phẩm trong trang quản lý. Bạn có thể tìm thêm thông tin về sản phẩm và thiết kế tại đây.

Lưu ý: Giá vận chuyển là mức giá tại thời điểm vì chúng phụ thuộc vào các phương thức vận chuyển khả dụng ở mỗi quốc gia tại thời điểm bạn đặt hàng, do đó bạn sẽ không thấy được trong trang quản lý. Để biết thêm thông tin về cách xác định giá vận chuyển, vui lòng đọc tại đây.

Kiểm tra

Khi bạn đã sẵn sàng bắt đầu kiểm tra, vui lòng tạo key và đặt key này vào tiêu đề X-API-KEY của các yêu cầu HTTP của bạn. Bạn sẽ có thể kiểm tra các mục sau:

Lưu ý: Đơn hàng sẽ tự động bị hủy và không được vận chuyển.

Lưu ý: Yêu cầu này sẽ luôn trả về trạng thái Đã hủy trong Sandbox.

Mẹo: Bạn cũng có thể bắt đầu yêu cầu báo giá và đặt thử một đơn hàng trước khi hoàn tất quá trình tích hợp bên mình bằng cách sử dụng Cổng API. Điều này sẽ cho phép bạn có những hiểu biết cơ bản về thông tin cần thiết, cách đối sánh chính xác tệp với đúng UID sản phẩm và những phản hồi bạn có thể nhận được.

Nếu bạn sử dụng key trong môi trường Trực tiếp, bạn sẽ có thể khiến các đơn đặt hàng được vận chuyển và giao đến địa chỉ được cung cấp cũng như kiểm tra được quy trình từ đầu đến cuối.

Thông tin bổ sung

Bài viết này có hữu ích không?