Chuyến đến nội dung chính

Công ty giao hàng nhanh như thế nào?

Thời gian giao hàng được xác định bởi nhiều yếu tố, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

  • Sản phẩm đã đặt hàng
  • Vị trí in
  • Quốc gia đích đến
  • Kích thước của đơn hàng
  • Tình hình mạng lưới
  • Phương thức vận chuyển đã chọn

Chúng tôi giao hàng tới hơn 170 quốc gia trên toàn thế giới và có trung tâm sản xuất địa phương tại 33 quốc gia nhờ mạng lưới hơn 100 đối tác in ấ .

Mẹo: Bạn cũng có thể tìm thấy thông tin tổng quan về thời gian giao hàng trung bình cho mỗi quốc gia và sản phẩm của chúng tôi tại đây.

Nếu muốn ước tính chính xác hơn, bạn có thể đặt hàng và xem ngày giao hàng ước tính trực tiếp cho các phương thức giao hàng cụ thể.

Screenshot_2020-11-25_at_11.50.10.png

Xin lưu ý rằng ngày giao hàng ước tính được hiển thị khi đặt hàng bao gồm:

  • Thời gian sản xuất đơn hàng: thời gian sản xuất sản phẩm của bạn, thời gian này phụ thuộc vào sản phẩm.
  • Thời gian vận chuyển: thời gian giao hàng từ đối tác in đến địa chỉ giao hàng, tùy thuộc vào quốc gia sản xuất, quốc gia giao hàng, phương thức vận chuyển được chọn, tình hình mạng lưới, và các yếu tố khác.

Lưu ý: Ngày giao hàng ước tính chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành sự đảm bảo. Đối với khối lượng lớn, định dạng phức tạp, một số quốc gia hoặc trường hợp đặc biệt, thời gian giao hàng có thể thay đổi.

Bài viết này có hữu ích không?