Chuyến đến nội dung chính

Việc giao hàng nhanh như thế nào?

Thời gian giao hàng được quyết định bởi nhiều yếu tố, bao gồm nhưng không giới hạn các yếu tố sau:

  • Sản phẩm đặt hàng
  • Nơi in ấn
  • Quốc gia giao hàng
  • Kích thước của đơn hàng
  • Tình trạng của mạng lưới
  • Phương thức vận chuyển đã chọn

Chúng tôi giao hàng đến hơn 170 quốc gia trên toàn thế giới và có trung tâm sản xuất địa phương ở 33 quốc giavới mạng lưới hơn 100 đối tác in ấn.

In ấn tại địa phương đồng nghĩa với việc phần lớn hàng hóa được giao trong vòng 72 giờ sau khi đặt đơn và đơn được xác nhận.
Mẹo: Bạn có thể tìm hiểu thêm về tổng quan thời gian giao hàng trung bình theo từng quốc gia và sản phẩm ở đây.
Nếu muốn biết thời gian dự kiến chính xác hơn, bạn có thể đặt đơn và xem ngày giao hàng dự kiến tại thời điểm đối với từng phương thức giao hàng cụ thể.

mceclip0.png
Xin lưu ý rằng ngày giao hàng dự kiến được thể hiện khi đặt đơn hàng bao gồm:

  • Thời gian sản xuất: thời gian sản xuất sản phẩm bạn đặt, phụ thuộc vào từng sản phẩm.
  • Thời gian giao hàng: thời gian giao hàng từ đối tác in đến địa điểm giao hàng, phụ thuộc vào quốc gia sản xuất, quốc gia nhận hàng, phương thức vận chuyển đã chọn, tình trạng của mạng lưới, và các yếu tố khác.

Lưu ý: Ngày giao hàng dự kiến chỉ mang tính chất gợi ý chứ không phải là một sự đảm bảo. Đối với đơn hàng số lượng lớn, định dạng phức tạp, ở một số quốc gia nhất định, hoặc trong các trường hợp đặc biệt, thời gian giao hàng có thể thay đổi.

 

Bài viết này có hữu ích không?

11 trên 26 thấy hữu ích