Chuyến đến nội dung chính

Có cung cấp mẫu cho các định dạng được hỗ trợ không?

Chúng tôi cung cấp các tệp mẫu PDF cho hầu hết các định dạng được hỗ trợ. Các mẫu này giúp bạn hiểu hình thức tệp PDF mà bạn gửi, đặc biệt là về kích thước bao gồm cả phần tràn viền.

Để tải mẫu về:

1. Truy cập Trang quản lý Gelato > Danh mục Sản phẩm

2. Tìm sản phẩm và định dạng bạn quan tâm

3. Nhấn vào 3 chấm kế bên nút "Bắt đầu thiết kế" và chọn "Tải mẫu về"

DownloadTemplateOk.png

Chúng tôi cũng cung cấp trình chỉnh sửa thiết kế để bạn có thể tải thiết kế lên và tạo sản phẩm trực tiếp từ portal của chúng tôi.

Bài viết này có hữu ích không?