Chuyến đến nội dung chính

Tôi có những phương án vận chuyển đơn hàng nào?

Chúng tôi cung cấp kết hợp các phương án vận chuyển địa phương và quốc tế. Bạn có thể xem các phương thức vận chuyển khả dụng ở từng quốc gia khi đặt hàng theo phương thức thủ công hoặc thông qua việc tìm hiểu Danh mục sản phẩm trong Trang quản lý Gelato.

Ở hầu hết các quốc gia, chúng tôi có các lựa chọn gồm giao hàng Tiêu chuẩn/Tiết kiệm và chuyển phát Nhanh.

  • Dịch vụ Tiêu chuẩn hay Tiết kiệm là dịch vụ giao hàng cho bưu phẩm có trọng lượng nặng hơn so với bưu phẩm thông thường. Thời gian giao hàng nội địa tiêu chuẩn thường mất từ 2-4 ngày.
  • Dịch vụ chuyển phát Nhanh được công ty vận chuyển ưu tiên xử lý vì đây là dịch vụ chuyển phát nhanh: giao hàng nhanh chóng. Khi thời gian giao hàng quan trọng, chúng tôi khuyến khích chọn phương thức giao hàng Nhanh.
  • Vận chuyển bằng pallet đối với những đơn hàng lớn: Để đảm bảo chất lượng sản phẩm được giao đối với các đơn hàng và có khối lượng lớn, chúng tôi sẽ dùng pallet để vận chuyển các đơn hàng có trọng lượng trên 28kg. Cần có khu vực chất hàng, bệ nâng hoặc thiết bị xe nâng khác để nhận hàng.

Bài viết này có hữu ích không?