Chuyến đến nội dung chính

Làm cách nào để ước tính giá cho dịch vụ giao hàng?

Bạn có thể tìm thấy thông tin giao hàng, bao gồm số ngày giao hàng ước tínhchi phí giao hàng, trên mỗi trang của sản phẩm trong danh mục sản phẩm của chúng tôi.

Sản phẩm có phí giao hàng cố định

Chúng tôi cung cấp phí giao hàng cố định cho hầu hết các sản phẩm của mình. Điều này có nghĩa là chúng tôi tính phí giao sản phẩm như nhau đến tất cả các quốc gia trong cùng một cùng vùng địa địa lý.

Bạn sẽ có thể thấy một bảng trên trang sản phẩm với giá giao hàng cho từng khu vực địa lý. Giá được chỉ ra trong bảng hiển thị chi phí cho sản phẩm đầu tiên (tức là nếu bạn đặt 1 mặt hàng) và cho bất kỳ sản phẩm bổ sung nào (tức là nếu bạn đặt nhiều hơn 1 mặt hàng trong cùng một đơn hàng).

mceclip0.png

Từ đó, bạn có thể tính giá giao hàng như sau:

Giá giao hàng sản phẩm đầu tiên + [Giá vận chuyển sản phẩm bổ sung x ( Số lượng - 1) ]

Ví dụ (tham khảo ảnh chụp màn hình ở trên)

  • 1 poster được giao đến Hoa Kỳ: 4,40 EUR + [0,30 EUR x (1 - 1)] = 4,40 EUR
  • 2 poster được giao đến Hoa Kỳ: 4,40 EUR + [0,30 EUR x (2 - 1)] = 4,70 EUR
  • 3 poster được giao đến Hoa Kỳ: 4,40 EUR + [0,30 EUR x (3 - 1)] = 5,00 EUR
  • ...

Bạn có thể đọc thêm về phí giao hàng cố định tại đây.

Lưu ý: Phí giao hàng cố định sẽ tự động được áp dụng cho các sản phẩm của bạn khi bạn tích hợp cửa hàng Shopify hoặc Etsy của mình với Gelato nhờ các tính năng hồ sơ vận chuyển/giao hàng của các nền tảng này.

Các sản phẩm không có phí giao hàng cố định

Đối với tất cả các sản phẩm khác, giá giao hàng có thể là khác nhau ở mỗi quốc gia (xem ví dụ bên dưới) và khác nhau tùy thuộc vào phương thức vận chuyển đã chọn.

Screenshot_2022-07-20_124711.png

Nhận phép tính giá giao hàng chính xác

Bạn luôn có thể nhận phí giao hàng theo thời gian thực qua đặt hàng thủ công từ Trang quản lý Gelato (hoặc khi đặt hàng qua tích hợp API của chúng tôi).

Lưu ý: Bạn cũng có thể cung cấp phí giao hàng theo thời gian thực cho khách hàng trong các cửa hàng ShopifyWooCommerce thông qua quá trình tích hợp của chúng tôi.

Chúng tôi cung cấp các phương thức giao hàng khác nhau ở các quốc gia khác nhau và điều này có thể ảnh hưởng đến mức giá cuối cùng mà bạn phải trả. Báo giá trong Trang quản lý cũng sẽ hiển thị cho bạn ngày giao hàng ước tính cho từng phương thức.

Screenshot_2021-03-05_at_09.19.59.png

Bạn có thể đọc thêm về cách vận chuyển bằng Gelato tại đây.

Bài viết này có hữu ích không?