Chuyến đến nội dung chính

Tại sao tôi bị tính VAT/thuế trên một số đơn hàng mà những đơn khác thì không?

Gelato có nghĩa vụ pháp lý khi phải nộp thuế VAT và thuế bán hàng đối với một số đơn đặt hàng của khách hàng. Việc có phải nộp thuế hay không tùy thuộc vào mặt hàng đã mua, điểm vận chuyển đến, địa điểm của người mua, địa điểm sản xuất (in ấn) và thuế suất thực tế được xác định bởi tiểu bang/quốc gia và/hoặc thuế suất địa phương hiện hành. Bạn có thể tìm thấy thông tin này trên trang chi tiết đơn đặt hàng bằng cách nhấp vào chú thích thông tin bên cạnh mục "Thuế" - xem bên dưới:

Screenshot_2021-01-28_at_17.33.50.png

Đọc thêm tại đây.

Gelato không phải là cố vấn tài chính hoặc thuế, đối với các câu hỏi cụ thể liên quan đến VAT, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với nhân viên kế toán của mình.

Bài viết này có hữu ích không?