Chuyến đến nội dung chính

Tùy chọn thanh toán nào được hỗ trợ?

Chúng tôi hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán:

  • Thẻ tín dụng
  • Paypal
  • Apple Pay
  • Payoneer

Thẻ tín dụng

Phương thức thanh toán cơ bản khi đăng ký tài khoản mới là thẻ tín dụng. Chúng tôi chấp nhận hầu hết các loại thẻ tín dụng, bao gồm VISA, MasterCard và JCB.

Chúng tôi không hỗ trợ Maestro vì nó không cho phép các giao dịch định kỳ, điều này là cần thiết để thêm thẻ.

Tài liệu tham khảo thêm:

Bạn cũng có thể sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ để nạp tiền trước vào ví của mình bằng nhiều đơn vị tiền tệ để có quá trình thanh toán suôn sẻ khi xử lý đơn đặt hàng (thay vì chúng tôi tính phí từng đơn hàng một).

Tài liệu tham khảo thêm

Paypal

Bạn có thể kết nối tài khoản PayPal của mình. Tìm hiểu thêm thông tin tại đây.

Apple Pay

Cũng có thể sử dụng Apple Pay làm phương thức thanh toán.

Payoneer

Từ tháng 4 năm 2023, chúng tôi hỗ trợ Payoneer làm phương thức thanh toán. Bạn có thể đọc thêm tại đây.

Bài viết này có hữu ích không?