Chuyến đến nội dung chính

Chính sách hoàn trả và đảm bảo chất lượng của công ty là gì?

Nếu bạn không hài lòng với chất lượng sản phẩm mà khách hàng của bạn nhận được hoặc nếu đơn đặt hàng bị thất lạc hoặc bị trả lại cho người gửi, hãy liên hệ với chúng tôi trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao hàng dự kiến (hoặc ngày khách hàng của bạn nhận được hàng) và chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để điều tra và tìm ra giải pháp.

Bạn có thể đọc thêm về cách báo cáo sự cố về đơn đặt hàng trong bài viết Làm thế nào để báo cáo sự cố về đơn đặt hàng?

Nếu đội ngũ đảm bảo chất lượng của chúng tôi xác thực yêu cầu của bạn, chúng tôi sẵn lòng gửi đơn hàng thay thế miễn phí cho khách hàng của bạn nhanh nhất có thể.

Hoàn tiền

Chúng tôi muốn khắc phục các vấn đề và gửi một đơn hàng thay thế để đảm bảo khách hàng của bạn hài lòng với đơn đặt hàng của họ. Nếu điều đó là không thể hoặc khách hàng của bạn không thể đợi đơn hàng mới đến, vui lòng thông báo điều đó khi bạn liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ hoàn tiền cho bạn.

Tính nhất quán của màu sắc

Chúng tôi sử dụng cùng loại máy in, loại giấy và quy trình làm việc để các đối tác in của chúng tôi giảm thiểu sự lệch màu. Dù vậy, in ấn là một quá trình hóa học và không thể đạt được tính nhất quán 100%. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến màu sắc, tính nhất quán và kết quả cuối cùng chẳng hạn như: loại máy, cài đặt máy, loại giấy, độ ẩm phòng và thời điểm máy được vệ sinh lần cuối. Các biến thể màu sắc có thể xảy ra do những lý do nêu trên nằm trong mức dung sai chấp nhận được và không nằm trong phạm vi bảo đảm chất lượng của chúng tôi.

Sản phẩm bị lỗi hoặc hư hỏng

Nếu bạn hoặc khách hàng cuối của bạn nhận được các đơn đặt hàng bị lỗi hoặc hư hỏng, chẳng hạn như sản phẩm được giao bị hư hỏng, lỗi về số lượng của sản phẩm được giao hoặc sản phẩm được giao không đạt chất lượng không phải vì chất lượng nội dung kém do bạn hoặc khách hàng của bạn cung cấp. Nếu bạn muốn gửi một đơn hàng mới, chúng tôi sẽ chi trả các chi phí của đơn đặt hàng mới.

Địa chỉ sai

Nếu bạn hoặc khách hàng cuối của bạn cung cấp địa chỉ mà người chuyển phát cho là không đủ, lô hàng sẽ được hoàn chuyển và hủy bỏ an toàn. Nếu bạn muốn gửi đơn đặt hàng mới cùng địa chỉ đã được cập nhật, bạn sẽ phải trả các chi phí của đơn đặt hàng mới.

Bị người nhận từ chối

Nếu khách hàng của bạn từ chối lô hàng trong quá trình giao hàng, lô hàng đó sẽ được hoàn chuyển và hủy bỏ an toàn. Nếu bạn muốn gửi đơn đặt hàng mới kèm theo địa chỉ đã được cập nhật, bạn sẽ phải trả các chi phí của đơn đặt hàng mới.

Không có người nhận

Nếu khách hàng của bạn không thể nhận đơn đặt hàng tại địa chỉ, lô hàng có thể được nhận tại bưu điện địa phương hoặc điểm nhận của hãng vận chuyển. Các lô hàng không có người nhận có thể được hoàn chuyển cho người gửi. Đối với những trường hợp này, vui lòng đặt hàng mới và liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể báo cáo sự cố và sắp xếp hoàn lại giá sản phẩm cho đơn đặt hàng mới (bạn sẽ vẫn phải trả chi phí vận chuyển).

Bị khách hàng trả lại

Hiện tại, chúng tôi không hỗ trợ trả lại hàng vì các sản phẩm bạn đặt hàng được cá nhân hóa và sản xuất riêng cho từng đơn hàng. Nếu bạn muốn gửi một đơn đặt hàng mới, bạn sẽ phải trả các chi phí của đơn đặt hàng mới.

Đơn hàng thất lạc

Nếu bạn hoặc khách hàng cuối của bạn không nhận được đơn đặt hàng và chúng tôi cho rằng đơn hàng đó bị thất lạc, chúng tôi sẽ báo cáo sự cố và sắp xếp gửi đơn đặt hàng mới.

Mẹo: Chính sách hoàn trả của chúng tôi có trong Điều khoản Sử dụng.

Bài viết này có hữu ích không?