Chuyến đến nội dung chính

Các kiểu tích hợp có sẵn của Gelato

unnamed.gif

Chúng tôi hiện cung cấp các tích hợp dành riêng cho các nền tảng thương mại điện tử Shopify, Etsy, WooCommerce, Wix, SquarespaceBigCommerce. Chúng tôi có kế hoạch bổ sung nhiều tích hợp chuyên dụng hơn trong tương lai.

Nếu bạn hiện đang bán hàng hoặc dự định thiết lập kênh bán hàng bằng các nền tảng khác như Amazon, eBay, Magento, Ecwid hoặc Weebly, thì bạn vẫn có thể bán hàng với Gelato! Dưới đây là ba tùy chọn khác nhau:

  • Bạn có thể tích hợp với Gelato bằng Order Desk: Order Desk là tích hợp của bên thứ ba, sẽ cho phép bạn tự động hóa hoạt động bán hàng của mình với Gelato.
  • Bạn có thể đặt hàng thủ công thông qua Trang quản lý của chúng tôi: Đây là tùy chọn tuyệt vời để bắt đầu hoặc nếu lượng bán của bạn thấp và bạn không cần phải tự động hóa.
  • Bạn có thể tích hợp trực tiếp với API: API này dành cho người dùng cao cấp hơn nhưng cho phép bạn có thể hoàn toàn linh hoạt để định hình việc tích hợp theo cách bạn muốn

Để xem danh sách đầy đủ các nền tảng được hỗ trợ thông qua Order Desk, vui lòng tham khảo trang web Order Desk.

Gelato chưa cung cấp kiểu tích hợp ưa thích của bạn? Vui lòng điền vào biểu mẫu này để gửi phản hồi của bạn về việc tích hợp nào sẽ được thêm vào tiếp theo.

Bài viết này có hữu ích không?