Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể tải tệp của mình lên theo định dạng nào?

Có 2 cách khác nhau để tạo tệp có thể in với Gelato:

  • Bạn có thể tải lên tệp sẵn sàng để in (PDF hoặc hình ảnh) - Trong trường hợp này, hãy nhấp vào nút "Tải lên bản in của bạn" trên trang sản phẩm. Khi bạn tải tệp lên, bạn sẽ không thể thay đổi kích thước tệp.

UploadprintfileHC.png

Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn nên tải lên các tệp PDF của mình theo các yêu cầu dành cho tệp của chúng tôi.

  • Bạn có thể sử dụng trình chỉnh sửa thiết kế của chúng tôi để tạo tệp của mình từ số 0 (sử dụng tệp PDF, PNG/JPG và/hoặc thêm hộp văn bản ) - Trong trường hợp này, hãy nhấp vào nút "Bắt đầu thiết kế" trên tramg sản phẩm. Sau khi bạn tải tệp lên, bạn sẽ có thể di chuyển tệp, thay đổi kích thước tệp, v.v.

Screenshot_2022-04-25_at_16.28.11.png

Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn nên thiết kế poster và tất cả các sản phẩm không sử dụng giấy chẳng hạn như tranh canvas, quần áo, cốc, tranh mica, tranh kim loại, tập tin hình ảnh sử dụng sRGB, vì nó sẽ giúp giữ được mức độ sống động cao nhất có thể từ hình ảnh khi sản phẩm được in. Đối với in kỹ thuật số kích thước nhỏ như tài liệu quảng cáo và văn phòng phẩm, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các tập tin hình ảnh CMYK.

Bài viết này có hữu ích không?