Chuyến đến nội dung chính

Bạn có cung cấp mẫu miễn phí?

Hiện tại chúng tôi không cung cấp các sản phẩm mẫu miễn phí.

Chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn nên đặt đơn hàng đầu tiên của bạn để kiểm tra xem thiết kế của bạn (hoặc khách hàng của bạn) sẽ trông như thế nào trên các sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy điều này tốt hơn nhiều so với việc gửi các bộ mẫu ẩn danh vì hành tinh này cũng sẽ được hưởng lợi với ít chất thải hơn!

Nếu bạn đã đặt hàng thử nghiệm và không hài lòng, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi bằng cách báo cáo sự cố để chúng tôi có thể hiểu và hỗ trợ.

Bài viết này có hữu ích không?