Chuyến đến nội dung chính

Công ty có cung cấp mẫu miễn phí không?

Hiện chúng tôi không cung cấp mẫu sản phẩm miễn phí.

Chúng tôi khuyên bạn nên đặt một vài đơn hàng đầu tiên để kiểm tra thiết kế của bạn (hoặc khách hàng của bạn) trông như thế nào trên các sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy việc này tốt hơn so với việc gửi bộ sản phẩm mẫu vì hành tinh này cũng sẽ được hưởng lợi với ít rác thải hơn!

Nếu bạn đã đặt các đơn hàng thử nghiệm và chưa cảm thấy hài lòng, hãy liên hệ với đội ngũ chăm sóc khách hàng của chúng tôi bằng cách báo cáo sự cố để chúng tôi nắm bắt tình hình và có thể hỗ trợ bạn.

Bài viết này có hữu ích không?

6 trên 12 thấy hữu ích