Chuyến đến nội dung chính

Làm thế nào để đặt hàng các thiết kế tùy chỉnh qua Shopify?

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu thêm thông tin về việc bán các thiết kế được cá nhân hóa. Một thiết kế được cá nhân hóa là một sản phẩm được thay đổi trong (bởi khách hàng cuối cùng của bạn) hoặc sau khi mua hàng (bởi bạn).

Nếu bạn đang bán các sản phẩm tùy chỉnh thông qua cửa hàng Shopify, Gelato có 2 cách để hỗ trợ điều này:

Lưu ý: Xin lưu ý rằng có thể kích hoạt quy trình phê duyệt đơn hàng thủ công ngay cả khi khách hàng cuối của bạn đang tùy chỉnh thiết kế bằng trình chỉnh sửa trực tuyến trong cửa hàng của bạn. Đây là điều bạn có thể sử dụng nếu, ví dụ: bạn muốn xác thực việc tùy chỉnh trước khi đơn đặt hàng được gửi đi sản xuất.

Quy trình phê duyệt đơn hàng thủ công

Chức năng phê duyệt đơn hàng cho phép bạn tải lên các thiết kế tùy chỉnh sau khi khách hàng đặt hàng. Tất cả các đơn hàng do khách hàng của bạn đặt sẽ tự động được đặt thành trạng thái "Đang chờ phê duyệt" và sẽ cần bạn phê duyệt để thêm tệp tùy chỉnh trước khi gửi đi in và vận chuyển đến khách hàng.

Đây là một giải pháp hoàn hảo nếu bạn đang bán các sản phẩm có tùy chỉnh cần có nhà thiết kế để tạo ra thiết kế cuối cùng dựa trên thông tin đầu vào của khách hàng.

Đọc thêm...

Trình chỉnh sửa trong cửa hàng của bạn

Một giải pháp tuyệt vời thay thế quy trình phê duyệt thủ công là sử dụng trình chỉnh sửa của chúng tôi trực tiếp trong cửa hàng của bạn. Bằng cách này, khách hàng của bạn sẽ có thể tùy chỉnh sản phẩm trực tiếp từ cửa hàng của bạn trước khi thêm sản phẩm đó vào giỏ hàng. Đây là một giải pháp hoàn hảo nếu có ít các tùy chọn tùy chỉnh sản phẩm và khách hàng cuối có thể thực hiện trực tiếp mà không cần nhà thiết kế (ví dụ: tùy chỉnh hộp văn bản hoặc thay đổi hình ảnh hiện có).

Làm thế nào để chọn những hành động khách hàng có thể thực hiện trong một layer?

Bạn có thể kiểm soát loại hành động mà khách hàng của mình có thể thực hiện đối với từng layer trong thiết kế thông qua biểu tượng khóa layer.

  • Tính năng cá nhân hóa bị vô hiệu hóa cho layer: Khách hàng không thể chỉnh sửa layer.
  • Cho phép tính năng cá nhân hóa và layer được mở: Khách hàng có thể thay đổi văn bản (bao gồm kích thước phông chữ, màu sắc, căn chỉnh) / hình ảnh, di chuyển/thay đổi kích thước/xóa/sao chép layer.
  • Cho phép tính năng cá nhân hóa và layer bị khóa : Khách hàng có thể thay đổi văn bản/hình ảnh. Khách hàng không thể di chuyển, thay đổi kích thước, xóa hoặc sao chép layer.

Thiết lập thêm tùy chọn cho tính năng cá nhân hóa

Một cách khác để giúp phép khách hàng thêm dấu ấn cá nhân vào đơn đặt hàng của họ là sử dụng Công cụ tùy chỉnh sản phẩm của chúng tôi để thêm sản phẩm vào cửa hàng Shopify của bạn. Điều này sẽ cho phép việc cá nhân hóa trong quá trình mua với trình chỉnh sửa trong cửa hàng. Bạn có thể đọc thêm về cách thiết lập các sản phẩm như vậy tại đây.

Bài viết này có hữu ích không?