Chuyến đến nội dung chính

Bắt đầu với Shopify

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm thấy thông tin quan trọng nhất để bắt đầu nếu muốn tích hợp cửa hàng Shopify của mình với Gelato.

Kết nối cửa hàng Shopify của bạn với Gelato

  • Tải xuống và cài đặt ứng dụng Gelato: In theo yêu cầu miễn phí từ Cửa hàng ứng dụng Shopify
  • Làm theo hướng dẫn và đăng nhập vào tài khoản Gelato hiện tại của bạn hoặc tạo tài khoản mới miễn phí để xác nhận kết nối

Đọc thêm về cách kết nối cửa hàng của bạn!

Thêm sản phẩm Gelato vào cửa hàng Shopify của bạn

Nếu không có bất kỳ sản phẩm hiện có nào trong cửa hàng Shopify, bạn có thể thêm sản phẩm Gelato chỉ bằng vài cú nhấp chuột.

Đọc thêm về cách thêm sản phẩm Gelato vào cửa hàng của bạn!

Bạn có bán các sản phẩm có thể tùy chỉnh không?

Bạn có thể cho phép khách hàng đầu cuối cá nhân hóa sản phẩm của họ trong cửa hàng bằng cách kích hoạt trình chỉnh sửa thiết kế của chúng tôi trong cửa hàng để cho phép khách hàng đầu cuối cá nhân hóa sản phẩm của bạn trước khi thanh toán - xem video bên dưới - hoặc kích hoạt quy trình chấp nhận đặt hàng thủ công, ví dụ: nếu bạn có một nhóm thiết kế cần tạo thiết kế tùy chỉnh trước khi đơn đặt hàng được xử lý.

Đọc thêm về cách bán các thiết kế tùy chỉnh!

Di chuyển các sản phẩm Shopify hiện có sang Gelato

Nếu bạn đang sử dụng một nhà cung cấp dịch vụ in theo yêu cầu khác để thực hiện đơn đặt hàng của mình, bạn cũng có thể di chuyển các sản phẩm hiện có của mình sang Shopify để được thực hiện bằng Gelato.

Mẹo: Bạn có nhiều sản phẩm cần di chuyển không? Chúng tôi có tùy chọn di chuyển sản phẩm của bạn hàng loạt hoặc, bằng cách khác là nhập đơn đặt hàng của bạn từ Shopify ngay cả khi sản phẩm của bạn chưa được kết nối.

Thiết lập giao hàng trong Shopify

Chúng tôi đã tạo hồ sơ giao hàng Gelato để đơn giản hóa việc thiết lập dịch vụ giao hàng cho các sản phẩm bạn bán trong cửa hàng Shopify do Gelato thực hiện.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng trình báo giá giao hàng theo thời gian thực như một phần của trải nghiệm thanh toán của bạn.

Đọc thêm về thiết lập giao hàng với Gelato trong Shopify!

Tài nguyên bổ sung

Để biết thêm thông tin và tài nguyên, vui lòng tham khảo mục dành riêng cho Shopify trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.

Bài viết này có hữu ích không?