Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể yêu cầu hoàn lại VAT cho đơn đặt hàng của mình không?

Nói chung, các doanh nghiệp có thể yêu cầu cơ quan thuế có liên quan yêu cầu hoàn lại tiền thuế VAT đã trả* từ cơ quan thuế có thẩm quyền tại nơi tính thuế VAT. Điều này thường được áp dụng mặc dù bạn không (và không bắt buộc phải) đăng ký VAT hoặc được thành lập (ví dụ: thông qua chi nhánh địa phương hoặc công ty địa phương) ở khu vực tính VAT theo pháp lý.

*VAT (Thuế giá trị gia tăng), trong liệu này - VAT cũng đề cập đến GST (Thuế hàng hóa và dịch vụ) và các loại thuế gián tiếp khác có thể phải trả theo luật của quốc gia tương ứng

Quy trình yêu cầu hoàn thuế VAT hoặc thuế tương tự phụ thuộc vào một số yếu tố nói chung (nhưng không giới hạn):

  • nơi bạn thành lập,
  • quy tắc địa phương của quốc gia nơi tính thuế VAT,
  • bạn thực hiện hoạt động gì ở quốc gia có liên quan, v.v.

Lưu ý rằng có thể có phí khi gửi đơn xin hoàn tiền.

Ngoài ra, xin lưu ý rằng tiền hoàn thuế VAT thường chỉ khả dụng nếu bạn không bắt buộc phải đăng ký thuế VAT ở khu vực tài phán có liên quan. Xem bên dưới để biết tổng quan chung về thời điểm bạn sẽ bắt buộc phải đăng ký. Nếu bạn đã đăng ký tại khu vực tài phán có liên quan, bạn sẽ có thể khấu trừ VAT phát sinh trong báo cáo VAT tiếp theo của mình.

Các mục cần xem xét liên quan đến yêu cầu hoàn thuế VAT:

  1. Xem lại xem bạn có đăng ký VAT ở khu vực tài phán có liên quan hay bạn có bắt buộc phải đăng ký hay không. Bạn có thể đọc thêm về đăng ký thuế VAT trong phần có liên quan bên dưới.
  2. Nếu bắt buộc phải đăng ký VAT ở khu vực tài phán có liên quan, bạn có thể đăng ký với cơ quan có liên quan và yêu cầu các khoản thuế được khấu trừ từ báo cáo VAT địa phương. Lưu ý rằng có thể cần thủ tục đặc biệt để yêu cầu VAT đối với VAT đã thanh toán trước ngày đăng ký.
  3. Nếu bạn không bắt buộc phải đăng ký thuế VAT, bạn nên đăng ký hoàn thuế VAT. Vui lòng tham khảo thông tin được cung cấp dưới đây. Lưu ý rằng ở một số quốc gia, bạn không thể yêu cầu hoàn lại tiền. Trong những trường hợp như vậy, cần xem xét liệu có thể đăng ký thuế VAT tự nguyện để yêu cầu hoàn thuế VAT hay không.

Hoàn thuế VAT ở Châu Âu – giới thiệu

Liên minh Châu Âu**

**Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021: Áo, Bỉ, Bulgaria, Croatia, Síp, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Ireland, Ý, Latvia, Litva, Luxembourg, Malta , Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển

Quy trình hoàn thuế VAT của EU là khác nhau đối với các doanh nghiệp được thành lập ở EU và đối với các doanh nghiệp không có cơ sở đó (ví dụ: thông qua chi nhánh tại địa phương):

Nếu được thành lập trong EU

Một Quốc gia Thành viên Liên minh Châu Âu phải hoàn thuế VAT cho những người yêu cầu hoàn thuế đủ điều kiện được thành lập tại các Quốc gia Thành viên khác. Để đủ điều kiện được hoàn thuế VAT, người yêu cầu cần phải đáp ứng một số điều kiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở: người yêu cầu không được cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ chịu thuế tại Quốc gia Thành viên (nơi bản thân người yêu cầu này sẽ chịu trách nhiệm xử lý thuế VAT cho đơn bán hàng chịu thuế).

Hạn chót nộp đơn xin hoàn thuế đối với các doanh nghiệp do EU thành lập là ngày 30 tháng 9 của năm dương lịch sau thời gian hoàn thuế. Tiền hoàn lại thường phải được thanh toán trong vòng sáu tháng sau khi cơ quan có thẩm quyền của Quốc gia Thành viên nhận được đơn yêu cầu bồi thường.

Nếu không được thành lập trong EU

Việc hoànt huế VAT thường có thể được yêu cầu nếu một số điều kiện nhất định được đáp ứng, ví dụ: thường thì khu vực pháp lý nơi người yêu cầu hoàn thuế (tức là bạn) là cư dân cung cấp biện pháp thực hiện nghĩa vụ nội thuế đối với thuế VAT của chính họ và bạn không thực hiện việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ trong Quốc gia Thành viên (nơi bản thân người này sẽ chịu trách nhiệm thanh toán VAT cho những đơn bán hàng chịu thuế .

Thời hạn nộp đơn xin hoàn thuế đối với các doanh nghiệp không được thành lập trong Liên minh Châu Âu thường là trong vòng sáu tháng sau khi kết thúc năm dương lịch, tức là trước ngày 30 tháng 6 của năm tiếp theo. Đáng chú ý, một số quốc gia EU có thể có thời hạn nộp đơn xin hoàn tiền khác nhau. Tiền hoàn lại thường phải được thanh toán trong vòng sáu tháng sau khi Quốc gia Thành viên nhận được yêu cầu bồi thường.

Vương Quốc Anh

Thuế VAT của Vương quốc Anh được tính sau ngày 31 tháng 12 năm 2020: Thủ tục hoàn thuế VAT của Vương quốc Anh tuân theo các quy tắc địa phương của Vương quốc Anh và được áp dụng trong một số điều kiện nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc người yêu cầu hoàn thuế VAT không sản xuất bất kỳ nguồn cung cấp chịu thuế nào ở Vương quốc Anh (bất kể giá trị của chúng ), ngoại trừ khi VAT của Vương quốc Anh do người mua tự tính.

Yêu cầu hoàn thuế VAT của Vương quốc Anh phải được gửi không muộn hơn ngày 31 tháng 12 (đối với VAT của Vương quốc Anh phát sinh từ ngày 1 tháng 7 năm trước đến ngày 30 tháng 6 của năm hiện tại) và thường được cơ quan thuế của Vương quốc Anh xử lý trong vòng sáu tháng.

Để biết thêm thông tin, hãy xem: https://www .gov.uk/guidance/vat-refunds-for-non-eu-businesses-visiting-the-uk

Na Uy

Các doanh nghiệp không phải người Na Uy chịu thuế VAT của Na Uy có thể đăng ký hoàn thuế VAT theo một số điều kiện, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các doanh nghiệp không phải người Na Uy không có bất kỳ doanh thu chịu thuế nào ở Na Uy trong 12 tháng qua vượt quá 50.000 NOK.

Hạn nộp hồ sơ hoàn thuế VAT của năm dương lịch trước đó là ngày 30 tháng 9. Đơn xin hoàn tiền thường được xử lý trong vòng sáu tháng.

Để biết thêm thông tin, hãy xem: https://www.skatteetaten.no/en/business-and-organisation/vat-and-duties/vat/foreign/refund-of-vat-to-foreign-businesses/

Thụy Sĩ

Các doanh nghiệp không phải của Thụy Sĩ chịu thuế VAT của Thụy Sĩ có thể yêu cầu hoàn thuế VAT nếu họ không sản xuất bất kỳ nguồn cung cấp chịu thuế nào ở Thụy Sĩ hoặc Liechtenstein. Không cho phép hoàn thuế VAT đối với các doanh nghiệp không phải của Thụy Sĩ phải tính thuế VAT của Thụy Sĩ và có doanh thu toàn cầu hơn 100.000 CHF. Trong trường hợp này, doanh nghiệp đầu tiên phải đăng ký VAT của Thụy Sĩ từ đồng franc đối với doanh thu chịu thuế được tạo ra ở Thụy Sĩ và khai thuế VAT phát sinh trong báo cáo VAT của Thụy Sĩ. Việc hoàn thuế VAT phụ thuộc vào quốc gia thành lập của người yêu cầu hoàn thuế VAT, cho phép các doanh nghiệp Thụy Sĩ nộp đơn xin hoàn thuế VAT. Hạn chót nộp đơn yêu cầu hoàn tiền là ngày 30 tháng 6 sau năm dương lịch mà nguồn cung cấp nhận được đã được lập hóa đơn. Hoàn thuế VAT ở Thụy Sĩ thường được thực hiện trong vòng sáu tháng sau ngày nộp đơn.

Úc

Chỉ những doanh nghiệp đã đăng ký GST của Úc mới có thể yêu cầu hoàn thuế GST phát sinh tại Úc. Nói chung, các doanh nghiệp (bao gồm cả những người không phải là người Úc) thực hiện việc mua lại ở Úc vì mục đích kinh doanh của họ có thể đăng ký GST nếu cần thiết. Tuy nhiên, lưu ý rằng các doanh nghiệp không phải người Úc chọn “đăng ký hạn chế” không thể thu hồi bất kỳ khoản GST nào phát sinh ở Úc.

New Zealand

Chỉ những doanh nghiệp đã đăng ký GST ở New Zealand mới có thể yêu cầu hoàn tiền GST phát sinh ở New Zealand. Một doanh nghiệp không phải người New Zealand không sản xuất nguồn cung cấp chịu thuế ở New Zealand vẫn có thể đăng ký GST để thu hồi GST phát sinh ở New Zealand trong một số điều kiện nhất định.

Gelato không phải là cố vấn tài chính hay thuế, do đó, quy định trên được viết bởi cố vấn thuế của Gelato là EY. EY (Ernst & Young Advokatfirma AS) là nhà cung cấp hàng đầu về thuế gián thu, VAT và các dịch vụ hải quan. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, bạn có thể yêu cầu EY tư vấn. Bạn sẽ phải ký một thỏa thuận riêng với EY để cung cấp các dịch vụ đó.

Bài viết này có hữu ích không?