Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể tìm hóa đơn và biên lai của mình ở đâu?

Nếu bạn thanh toán bằng thẻ tín dụng, Paypal hoặc bằng Ví Gelato, Gelato sẽ không gửi hóa đơn cho bạn. Bạn luôn có thể xem số tiền bạn đã bị tính phí từ lịch sử đơn hàng (Menu Đơn hàng ở bên trái).

Tải xuống biên lai riêng lẻ

Khi nhấp vào đơn đặt hàng, bạn có thể tải xuống biên lai dưới dạng PDF bằng cách sử dụng nút chức năng ở bên phải - xem bên dưới.

Individual_receipt.png

Tải xuống báo cáo ở định dạng xls hoặc CSV

Ngoài ra, bạn có thể tải xuống báo cáo "Biên lai thanh toán" từ menu Đơn hàng.

export_billing_receipts.png

Tải xuống Báo cáo tài khoản

Cuối cùng, bạn cũng có thể xuất Báo cáo tài khoản với báo cáo VAT để xem xét tổng quan về tất cả các đơn đặt hàng trong một khung thời gian cụ thể.

  1. Chuyển đến Đơn hàng và nhấp vào Xuất, sau đó chọn Xuất sao kê tài khoản.3.png
  2. Chọn khung thời gian4.png
  3. Bạn sẽ nhận được báo cáo gửi vào email của mình.5.png
  4. Đây là giao diện của các email có liên kết để tải xuống báo cáo.7.png

Bài viết này có hữu ích không?