Chuyến đến nội dung chính

Tôi phải làm gì để tải lên thiết kế dành cho tranh canvas?

Thiết kế tranh canvas thật đơn giản!

Bạn nên sử dụng trình chỉnh sửa thiết kế của chúng tôi. Trình chỉnh sửa này sẽ cung cấp một mẫu trống có hướng dẫn để làm theo - nhấp vào "Bắt đầu thiết kế" trên trang sản phẩm

Đặt thiết kế vào hộp bên trong nếu bạn muốn thiết kế của mình chỉ được in ở mặt trước của tranh canvas (chứ không phải ở các cạnh bên) - xem ví dụ bên dưới.

canv1.JPG

Nếu bạn tải ảnh của mình lên, như minh họa ở trên, ảnh sẽ được in như trong bản mô phỏng dưới đây - lưu ý các cạnh bên để trắng.

canv2.JPG

Nếu muốn thiết kế của mình cũng được in ở các cạnh bên, hãy mở rộng hình ảnh như trong ví dụ dưới đây.

canv3.JPG

Nếu bạn tải ảnh của mình lên, như minh họa ở trên, ảnh sẽ được in như trong bản mô phỏng dưới đây - lưu ý các cạnh bên đều được in.

canv4.JPG

Ngoài ra, bạn có thể tải xuống bản mẫu của chúng tôi (nhấp vào dấu 3 chấm bên cạnh "Bắt đầu thiết kế" và chọn "Tải xuống mẫu") để biết cách tạo tệp để bạn có thể tạo lại các tệp sẵn sàng in như này

Screenshot_2020-07-01_at_16.28.10.png

Khi thiết kế tác phẩm nghệ thuật, lưu ý rằng tranh canvas cần được căng trên khung.

Ví dụ
Trong ví dụ dưới đây, hình ảnh nên được đặt trong hộp bên trong, vùng lề cắt 2 cm mỗi bên để bọc khung. Phần dải màu xám (1,5 cm mỗi bên) sẽ không nhìn thấy được vì sẽ được căng ra phía sau của khung.

bc4ab76afb0565ea4627c6ec1226d437efb74e0c-750x750.jpg

Ví dụ: nếu bạn đang đặt in tranh canvas dày 2 cm với kích thước 200x300mm theo chiều dọc và muốn phần hình ảnh bao quanh toàn bộ tranh canvas, ảnh bạn tải lên phải có các kích thước sau:

  • Chiều rộng: 200mm + (20mm x 2) + (15mm x 2) = 270mm
  • Chiều dài: 300mm + (20mm x 2) + (15mm x 2) = 370 mm

Trong đó 20 mm là mép của khung tranh (tức là phần có thể nhìn thấy ở các bên) và 15 mm là phần tranh sẽ bị căng ở phía sau khung (tức là khách hàng sẽ không nhìn thấy được).

Screenshot_2020-08-31_at_17.03.59.png

Bài viết này có hữu ích không?