Chuyến đến nội dung chính

Khu vực có thể in cho sản phẩm cốc là gì?

Vùng in trên cốc tùy thuộc vào định dạng cốc bạn chọn.

Bạn có thể tìm vùng có thể in cho từng định dạng cốc trong bảng bên dưới:

Định dạng cốc Vùng có thể in (rộng x cao)
200x96mm
Cốc gốm trắng 11oz có màu bên trong 200x96mm
Cốc gốm Magic 11oz 200x96mm
213x103mm
175x75mm
180x60mm
87x110mm
208x129mm (phẳng) / khoảng 204x136mm (vừa khít)
82x125mm (phẳng) / khoảng 110x128mm (vừa khít)

*Các định dạng cốc này là hình nón (chứ không phải hình trụ như các cốc khác) nên tệp thiết kế sẽ được biến đổi từ tệp thiết kế phẳng của bạn khi được lắp vào sản phẩm hình nón.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trình chỉnh sửa trực tuyến của chúng tôi hoặc mẫu có sẵn trên trang sản phẩm để thiết kế sản phẩm cốc của bạn theo thông số kỹ thuật của chúng tôi.

Bài viết này có hữu ích không?