Chuyến đến nội dung chính

Dòng địa chỉ 1/2: Nội dung quá dài. Độ dài tối đa là 'X'

Nếu bạn gặp phải lỗi này, điều đó có nghĩa là địa chỉ giao hàng được cung cấp chứa nhiều ký tự hơn những ký tự được phép đối với các trường Dòng địa chỉ 1 hoặc Dòng địa chỉ 2. Vui lòng giảm số lượng ký tự được sử dụng và gửi lại đơn đặt hàng.

Thông thường, bạn có thể chia địa chỉ thành 2 dòng riêng biệt bằng cách sử dụng cả Dòng địa chỉ 1 và Dòng địa chỉ 2 hoặc rút ngắn một số yếu tố (ví dụ: Tòa nhà/Building -> Bldg, Căn hộ/Apartment -> Apt, v.v.).

Bạn có thể đọc thêm về cách chỉnh sửa địa chỉ cho đơn đặt hàng trong bài viết Làm cách nào để thay đổi địa chỉ giao hàng cho đơn hàng? của chúng tôi

Bài viết này có hữu ích không?