Go to Dashboard

How can we help?

Popular articles Yêu cầu thiết kế cho các file PDF tải lên là gì? Bạn in ở những địa phương nào? Việc giao hàng nhanh như thế nào? Làm cách nào để đặt hàng thủ công qua Bảng điều khiển Gelato? Chính sách hoàn trả và đảm bảo chất lượng dành cho bạn ra sao?

Gelato xử lý các khoản thanh toán cho việc sản xuất như thế nào?

Khi bạn xác định giá tại cửa hàng của mình, bạn cần phải tính đến giá bạn sẽ trả cho Gelato cho sản phẩm, phí vận chuyển và bất kỳ khoản thuế áp dụng nào - phần còn lại sau đó sẽ là lợi nhuận của bạn.

Đơn hàng thủ công

Nếu bạn đang đặt hàng một cách thủ công thông qua Trang quản lý Gelato - ví dụ: nếu bạn đang đặt hàng thử nghiệm cho chính mình hoặc hoàn thiện đơn hàng theo cách thủ công - bạn sẽ thanh toán cho Gelato để hoàn thiện đơn và giao hàng trong khâu thanh toán và đó là giao dịch duy nhất sẽ diễn ra.

Cửa hàng trực tuyến tích hợp

Nếu bạn có một cửa hàng trực tuyến được kết nối với Gelato và các đơn hàng của khách hàng từ cửa hàng của bạn được tự động tích hợp vào Gelato, thì sẽ có hai giao dịch riêng biệt diễn ra:

1. Đầu tiên là giao dịch bán lẻ giữa khách hàng của bạn và bạn. Khách hàng của bạn đặt hàng tại cửa hàng của bạn và thanh toán cho bạn bằng một trong các phương thức thanh toán mà bạn đã thiết lập thông qua nền tảng thanh toán của cửa hàng. Gelato không liên quan gì đến giao dịch này.

2. Thứ hai là giao dịch để sản xuất đơn hàng giữa bạn và Gelato. Khi Gelato nhận được đơn đặt hàng, chúng tôi sẽ tính phí để bạn sản xuất và vận chuyển bằng phương thức thanh toán được ghi nhận (thường là thẻ tín dụng).

Quan trọng: Hai giao dịch được thực hiện hoàn toàn độc lập vì Gelato không thể kiểm soát giá bạn áp dụng trên cửa hàng của bạn cũng như cách thức/thời điểm bạn thu tiền từ khách hàng đầu cuối. Vì lý do này, điều cần thiết là bạn phải luôn có một phương thức thanh toán hợp lệ được kết nối với tài khoản Gelato của bạn với có đủ tiền để thanh toán cho các đơn đặt hàng được gửi sản xuất.

 

Bài viết này có hữu ích không?
15 trên 24 thấy hữu ích