Chuyến đến nội dung chính

Gelato xử lý các khoản thanh toán để sản xuất đơn hàng như thế nào?

Khi xác định giá trong cửa hàng của mình, bạn cần tính đến giá mà bạn sẽ trả cho Gelato để sản xuất sản phẩm, phí vận chuyển và mọi loại thuế hiện hành - ngoài phần đó ra sẽ là phần lợi nhuận của bạn.

Đơn hàng thủ công

Nếu bạn đang đặt đơn đặt hàng thủ công thông qua Trang quản lý Gelato - ví dụ: nếu bạn đang đặt hàng thử nghiệm cho bản thân hoặc thực hiện đơn hàng theo cách thủ công - bạn trả tiền cho Gelato để sản xuất đơn hàng và vận chuyển khi thanh toán và đó là giao dịch duy nhất sẽ diễn ra.

Cửa hàng trực tuyến tích hợp

Nếu bạn có cửa hàng trực tuyến được kết nối với Gelato và đơn đặt hàng của khách hàng từ cửa hàng của bạn được nhập tự động vào Gelato, có hai giao dịch riêng biệt diễn ra:

1. Đầu tiên là giao dịch bán lẻ giữa khách hàng và bạn. Khách hàng đặt hàng trên cửa hàng của bạn và thanh toán cho bạn bằng một trong các phương thức thanh toán mà bạn đã thiết lập thông qua nền tảng thanh toán của cửa hàng. Gelato không liên quan gì đến giao dịch này.

2. Thứ hai là giao dịch thực hiện đơn hàng giữa bạn và Gelato. Khi Gelato nhận được đơn đặt hàng, chúng tôi sẽ tính phí thực hiện và giao hàng cho bạn bằng phương thức thanh toán được ghi nhận (thường là thẻ tín dụng).

Quan trọng: 2 giao dịch hoàn toàn không liên quan đến nhau vì Gelato không thể kiểm soát giá bạn áp dụng cho cửa hàng của mình cũng như cách thức/thời điểm bạn thu tiền từ khách hàng cuối của mình. Vì lý do này, điều cần thiết là bạn luôn có một phương thức thanh toán hợp lệ được kết nối với tài khoản Gelato của mình có đủ tiền để thanh toán cho các đơn hàng được thực hiện.

Bài viết này có hữu ích không?