Chuyến đến nội dung chính

Làm cách nào để kết nối cửa hàng Etsy của tôi với Gelato?

Trước khi kết nối cửa hàng Etsy của mình với Gelato, bạn cần tạo tài khoản trên cả hai nền tảng.

  • Hãy truy cập etsy.com để tạo tài khoản Etsy mới (vui lòng đảm bảo rằng bạn tạo tài khoản Người bán và hoàn tất quy trình thiết lập 5 bước để truy cập Trình quản lý cửa hàng)
  • Tạo tài khoản Gelato miễn phí chỉ với vài phút (nếu bạn chưa có)

Lưu ý: Bạn cần hoàn tất thiết lập tài khoản người bán Etsy để có thể kết nối cửa hàng Etsy của bạn với Gelato.

Nếu bạn đang bán các sản phẩm in theo yêu cầu trên cửa hàng của mình, Etsy sẽ yêu cầu bạn liệt kê các đối tác sản xuất bản in của mình. Vì vậy, bạn chỉ cần thêm Gelato làm đối tác sản xuất in ấn của bạn ( Trang tổng quản lý Etsy > Cài đặt > Đối tác sản xuất > Thêm đối tác sản xuất mới)

Screenshot_2020-09-11_at_12.45.54.png

Đang kết nối với Etsy

  • Truy cập tài khoản Gelato của bạn, chọn Cửa hàng và nhấp vào nút Kết nối

16.png

  • Nhấp vào Kết nối Etsy và chỉ cần làm theo các bước. Bạn chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản Etsy của mình và cho phép truy cập vào ứng dụng Gelato và chỉ trong vài giây, cửa hàng Etsy của bạn sẽ được kết nối với Gelato!

18.png

Tiếp theo là gì?

Làm tốt lắm! Hãy xem cách thêm một sản phẩm vào cửa hàng Etsy của bạn hoặc cách kết nối sản phẩm trong cửa hàng Etsy hiện tại của bạn với Gelato.

Bài viết này có hữu ích không?

11 trên 19 thấy hữu ích