Chuyến đến nội dung chính

Quy trình phê duyệt đơn hàng thủ công là gì?

Chức năng phê duyệt đơn đặt hàng thủ công cho phép bạn tải lên các thiết kế tùy chỉnh sau khi khách hàng của bạn đặt hàng. Đây là tính năng hoàn hảo nếu bạn đang bán các thiết kế tùy chỉnh từ cửa hàng của mình!

Hiện tại, nếu bạn cần thời gian để tạo một thiết kế ban đầu dựa trên thông tin khách hàng nhập vào, điều này sẽ hữu ích cho bạn.

Quan trọng: Chỉ những đơn đặt hàng sản phẩm đã được kết nối với Gelato mới đi qua luồng này. Vui lòng đảm bảo rằng cửa hàng của bạn đã được kết nốisản phẩm của bạn đã được thêm vào Gelato (nếu bạn không có bất kỳ sản phẩm nào) hoặc đã di chuyển sang Gelato (nếu bạn đã có sản phẩm).

Thiết lập quy trình phê duyệt đơn hàng thủ công

  • Truy cập danh mục Cửa hàng
  • Chọn cửa hàng của bạn rồi Chỉnh sửa chi tiết cửa hàng
  • Thay đổi quy trình phê duyệt đơn hàng từ Tự động thành Thủ công
  • Nhớ nhấn Lưu thay đổi!

Bằng cách chọn Thủ công, mỗi và mọi đơn đặt hàng sẽ cần được phê duyệt trước khi gửi đi in, nghĩa là có thể chỉnh sửa đơn đặt hàng (ví dụ: bạn có thể tải lên thiết kế tùy chỉnh của khách hàng) trước khi chúng được gửi đi để xử lý.

activate_manual_workflow.gif

Phê duyệt đơn hàng

Tất cả các đơn đặt hàng cho các mặt hàng được kết nối được gửi đến Gelato sẽ ở trạng thái "Đang chờ phê duyệt".

Để phê duyệt đơn đặt hàng, vui lòng làm theo các bước bên dưới.

1. Tìm đơn hàng của bạn trong danh mục Đơn hàng, bạn sẽ thấy trạng thái của đơn hàng là "Chờ phê duyệt". Nhấp vào đơn hàng để vào trang chi tiết đơn hàng.

Screenshot_2022-02-26_at_21.10.27.png

2. Trên trang chi tiết đơn hàng, xem lại thông tin chi tiết và nhấp vào "Phê duyệt" để chuyển sang bước tiếp theo.

3. Ở bước tiếp theo, bạn chỉ cần nhấp vào dấu 3 chấm bên cạnh tệp cần tùy chỉnh rồi chọn "Thay đổi tệp" hoặc "Chỉnh sửa thiết kế" (tùy chọn được hiển thị tùy thuộc vào việc tệp gốc có được tạo bằng trình chỉnh sửa thiết kế hay không) và làm theo các bước để thêm thiết kế tùy chỉnh của bạn. Ngoài ra, bạn có thể chọn thêm một sản phẩm mới.

approve_order_and_update_design.gif

4. Nhấp vào "Tiếp tục vận chuyển" và làm theo các bước còn lại để hoàn tất đơn hàng. Bạn có thể xem lại các bước về cách đặt hàng qua Trang quản lý, trong bài viết Bắt đầu với Đơn đặt hàng thủ công.

Quan trọng: Nếu bạn muốn sử dụng Quy trình phê duyệt tự động, vui lòng đảm bảo rằng chi tiết công ty của bạn được thêm vào Thông tin Công ty trong Trang quản lý Gelato (Cài đặt > Công ty), nếu không, các đơn đặt hàng sẽ vẫn được mặc định là "Đang chờ phê duyệt" thay vì được thực hiện tự động.

Tự động hóa quy trình phê duyệt của các đơn hàng với quy trình xử lý thủ công (Shopify/Gelato+)

Nếu bạn đã đăng ký Gelato+ và là người dùng nâng cao, bạn có thể sắp xếp để tự động hóa quy trình phê duyệt các đơn đặt hàng này theo cách thủ công. Điều này sẽ cho phép các đơn đặt hàng của bạn được tự động phê duyệt khi bạn tải lên tệp thiết kế đã chuẩn bị của mình. Bạn có thể đọc thêm về nó trong bài viết Chuẩn Bị Cho Quá Trình Tự Động Hóa.

Bài viết này có hữu ích không?