Chuyến đến nội dung chính

Công ty có cung cấp thông tin vận chuyển và theo dõi tự động nào cho khách hàng cuối của tôi qua Shopify không?

Gelato là một giải pháp nhãn trắng hoàn toàn. Vì vậy, chúng tôi không gửi thông tin trực tiếp cho khách hàng cuối của bạn.

Đồng thời, chúng tôi cung cấp thông tin vận chuyển và số theo dõi cho Shopify. Nếu bạn sử dụng các email và tin nhắn SMS thông báo vận chuyển được tích hợp sẵn trong Shopify, điều này cũng sẽ kích hoạt các thông báo vận chuyển từ Shopify gửi đến khách hàng cuối của bạn. Nếu mẫu email thông báo vận chuyển từ Shopify bao gồm số theo dõi, số đó cũng sẽ được đưa vào.

Sau đó, bạn sẽ thấy những thông tin sau trong lịch sử đơn hàng trên Shopify:

Screenshot_2021-02-05_at_11.19.06_PM.png

Dù thông báo nói "Gelato: In theo yêu cầu đã gửi cập nhật vận chuyển...", nhưng thông báo sẽ được gửi từ bạn chứ không phải trực tiếp từ Gelato.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập Trung tâm Hỗ trợ Shopify:

Bài viết này có hữu ích không?