Chuyến đến nội dung chính

Công ty cung cấp những tùy chọn in nào cho trang phục/quần áo (in mặt trước/mặt sau, tay áo, nhãn bên trong)?

Mặt trước và mặt sau

Chúng tôi hỗ trợ in trên mặt trước mặt sau của hầu hết các mặt hàng may mặc. Nếu quần áo đã chọn có hai dây chữ Y ở sau lưng thì có thể không in được ở mặt sau của mặt hàng đó.

apparel_front_back.gif

Tay áo, Nhãn bên trong và Bên ngoài

Tại các cơ sở sản xuất của chúng tôi ở Hoa Kỳ , Vương quốc Anh, Đức, Ba Lan, ÚcNew Zealand, giờ đây bạn cũng có thể thiết kế tay áo, nhãn bên trong và nhãn bên ngoài của các sản phẩm may mặc đã chọn, bao gồm:

Screenshot_2022-08-19_104027.png

Xin lưu ý các giới hạn sau khi in trên nhãn bên trong và bên ngoài:

  • Tất cả hàng may mặc sẽ đi kèm với một nhãn vải nhỏ có hướng dẫn chăm sóc hàng may mặc và quốc gia sản xuất ngay cả khi bạn chọn thêm thiết kế của mình vào nhãn bên trong.
  • In trên nhãn bên ngoài không tương thích với in ở mặt sau của cùng một mặt hàng.
  • Không thể in nhãn bên ngoài và nhãn bên trong cùng nhau
  • Nhãn bên trong và nhãn bên ngoài không thể là thiết kế độc lập

Bài viết này có hữu ích không?