Chuyến đến nội dung chính

Làm cách nào để bán sản phẩm poster có và không đóng khung trong cửa hàng Shopify của tôi?

Bán sản phẩm poster có và không đóng khung trong cửa hàng Shopify của bạn là cách tuyệt vời để cung cấp cho khách hàng đầu cuối của bạn sự linh hoạt tối đa về mặt lựa chọn.

Hãy xem cách bạn có thể thêm sản phẩm poster ở nhiều kích cỡ và có và không đóng khung vào cửa hàng Shopify của mình.

  • Truy cập Trang quản lý Gelato > Cửa hàng và chọn cửa hàng Shopify mà bạn muốn cung cấp sản phẩm poster có và không đóng khung.
  • Tạo sản phẩm bằng Gelato, ví dụ: poster có khung ở 3 định dạng (30x40cm, 50x70cm và 70x100cm) và 3 màu khung khác nhau (đen, gỗ, trắng). Đăng 9 biến thể này lên Shopify.
  • Trong Shopify, đi đến Sản phẩm > Tất cả sản phẩm và click vào sản phẩm bạn vừa tạo. Bây giờ chúng ta cần thêm các biến thể không đóng khung.
  • Chọn một biến thể cho mỗi định dạng và sao chép chúng bằng cách nhấp vào Tùy chọn khác >...trong một Khung khác. Chèn “Không đóng khung” cho các biến thể trùng lặp.Picture1.gif
  • Sau khi các biến thể mới (tức là không đóng khung) được tạo trong Shopify, bạn cần quay lại trang cửa hàng Gelato và chọn tùy chọn Đồng bộ hóa sản phẩm để cập nhật danh sách biến thể trong Gelato. Sau đó, vui lòng kết nối các biến thể này với các sản phẩm Gelato (trong trường hợp này là “Poster”) và tải lên một thiết kế. Bằng cách này, Gelato sẽ biết những gì cần in khi những biến thể đó được đặt hàng.

Picture2.gif

  • Khách hàng của bạn sẽ thấy tùy chọn mua poster có hoặc không có khung.

Picture3.png

Lưu ý: Xin lưu ý rằng giá của các biến thể mới không được cập nhật. Do đó, bạn sẽ cần thực hiện việc đó theo cách thủ công sau khi các biến thể mới được kết nối với Gelato.

Quan trọng: Khi tạo các biến thể mới, bạn sẽ không thể thêm bản dựng cho các biến thể này.

Bài viết này có hữu ích không?