Chuyến đến nội dung chính

Bắt đầu với Etsy

Chào mừng đến với Gelato!

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm thấy các thông tin quan trọng nhất để bắt đầu nếu muốn tích hợp cửa hàng Etsy của mình với Gelato.

Nếu bạn chưa có tài khoản, vui lòng tạo một tài khoản Gelato miễn phí. Thao tác chỉ mất một vài phút!

Kết nối cửa hàng Etsy của bạn với Gelato

Kết nối cửa hàng Etsy của bạn với Gelato thật dễ dàng!

  • Truy cập etsy.com để tạo tài khoản Etsy mới (vui lòng đảm bảo rằng bạn tạo tài khoản Người bán và bạn hoàn thành việc tạo tài khoản trên Etsy trước khi kết nối cửa hàng của mình)
  • Tạo tài khoản Gelato miễn phí chỉ với vài phút (nếu bạn chưa có)

Đọc thêm...

Liệt kê Gelato là đối tác sản xuất của bạn

Nếu bạn đang bán các sản phẩm in theo yêu cầu trên cửa hàng của mình, chính sách của Etsy sẽ yêu cầu bạn liệt kê đối tác sản xuất của mình.

Đọc thêm...

Thêm sản phẩm Gelato vào cửa hàng Etsy của bạn

Nếu bạn không có bất kỳ sản phẩm nào có sẵn trong cửa hàng Etsy của mình, bạn có thể thêm sản phẩm Gelato chỉ với vài phút! Xem video này để thấy thao tác này đơn giản như thế nào.

Quan trọng: Các sản phẩm được thêm dưới dạng bản nháp. Làm việc này để Etsy không tính phí bạn cho đến khi bạn chắc chắn rằng mình thực sự muốn đăng bán sản phẩm đó.

Đọc thêm...

Quan trọng: Khi thêm danh sách mới từ Gelato, tùy chọn có sẵn "Bắt đầu thiết kế" cho phép bạn truy cập vào trình chỉnh sửa thiết kế của chúng tôi để bạn có thể tải lên hình ảnh (bạn không thể tải lên tệp PDF trong trường hợp này) và thay đổi kích thước tệp để vừa với vùng có thể in.

Di chuyển các sản phẩm Etsy hiện có sang Gelato

Nếu bạn đang sử dụng một nhà cung cấp dịch vụ in theo yêu cầu khác để xử lý các đơn đặt hàng của mình, thì bạn cũng có thể di chuyển các sản phẩm hiện tại của mình sang Etsy để được xử lý bởi Gelato.

Đọc thêm...

Tài nguyên bổ sung

Để nhận thêm tài nguyên, vui lòng tham khảodanh mục dành riêng trên Etsy.

Bài viết này có hữu ích không?