Chuyến đến nội dung chính

Áo in DTG bền như thế nào so với áo in lụa?

Dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi, chúng tôi nhận thấy rằng áo in DTG cũng bền như áo in lụa trong vấn đề giặt ủi.

Bài viết này có hữu ích không?