Chuyến đến nội dung chính

Bắt đầu với Order Desk

Order Desk cho phép bạn kết nối với hơn 275 dịch vụ bao gồm Shopify, Amazon, WooCommerce, BigCommerce, Etsy, eBay, Squarespace, Magento, Ecwid và nhiều hơn nữa. Đây là giải pháp tuyệt vời cho các nền tảng mà Gelato chưa cung cấp tích hợp riêng hoặc khi bạn muốn sử dụng ở mức nâng cao hơn, chẳng hạn như muốn sử dụng các nhà cung cấp khác nhau tùy thuộc vào quốc gia giao hàng.

Bắt đầu với Order Desk

Nếu bạn chưa có tài khoản với Order Desk, hãy truy cập orderdesk.com và đăng ký.

  1. Bắt đầu bằng cách thêm Gelato vào Order Desk bằng cách nhấp vào “Thêm vào Order Desk” trên trang này
  2. Sau khi hoàn tất, hãy làm theo các bước trong Hướng dẫn thiết lập Order Desk. Xem bên dưới để biết thêm chi tiết về nơi bạn tìm thấy khóa API, cách định cấu hình webhook và thông số in.
  3. Đã đến lúc thiết lập sản phẩm, đơn hàng và quy định của bạn trong Order Desk. Order Desk sẽ hướng dẫn bạn chi tiết qua từng bước tại đây.

Lưu ý: Nếu bạn đang làm việc với nhiều nhà cung cấp dịch vụ in mà tất cả đều có print_sku khác nhau thì bạn cũng cần phải làm theo hướng dẫn tại đây để thiết lập Khớp mã sản phẩm. Điều này cho phép mỗi nhà cung cấp hiểu print_sku mà bạn không vi phạm thiết lập với nhà cung cấp ban đầu của mình.

Nếu bạn nhận được đơn đặt hàng cần sửa đổi trước khi gửi đi in, chẳng hạn như tùy chỉnh ảnh của khách hàng thành tác phẩm nghệ thuật, thì hãy bỏ chọn “ Tự động phê duyệt các đơn hàng đã đặt” trong trang Cài đặt để tích hợp Gelato. Khi đó tất cả các đơn hàng sẽ được tạo với trạng thái “Chờ phê duyệt”. Sau đó, tính năng có thể được sửa đổi trong Trang quản lý Gelato trước khi được gửi đi in.

untitled.png

Thêm Khóa API Gelato trong Order Desk

Bạn tạo Khóa API trong bảng điều khiển Gelato của mình. Khi tạo xong, bạn dán vào trường khóa API trong Order Desk theo hướng dẫn của họ.

Thiết lập Webhook / Thông báo

Để tự động cập nhật Order Desk với trạng thái chính xác của từng đơn hàng, bạn cần thiết lập webhook/thông báo.

Chuyển đến Order Desk và sao chép URL Webhook có trong Cài đặt cơ bản cho Tích hợp Gelato.

orderdesk_webhook.png

Tiếp theo, hãy truy cập Trang quản lý Gelato và thiết lập webhook/thông báo bằng cách làm theo các hướng dẫn này. Tham chiếu URL trong bài viết là “URL Webhook” từ Order Desk.

In SKU và In URL

Khi thiết lập sản phẩm/biến thể để Gelato xử lý, bạn cần đặt print_skuprint_url cho từng biến thể.

untitled__2_.png

Trong Trang quản lý Gelato, print_sku được gọi là UID sản phẩm . Nó biểu thị sản phẩm vật chất chính xác mà tác phẩm nghệ thuật sẽ được in trên đó. Bạn dễ dàng tìm thấy UID sản phẩm trên mỗi trang sản phẩm. Sao chép và dán vào trường print_sku cho sản phẩm cụ thể. Ví dụ trên trang này, poster cho khổ dọc 30x40cm có Product UID: flat_product_pf_300x400-mm_pt_200-gsm-uncoat_cl_4-0_ct_none_prt_none_sft_none_set_none_ver

URL in là liên kết đến tệp in/tác phẩm nghệ thuật của bạn. Để biết thêm chi tiết, xem mục “3. Chuẩn bị tệp tác phẩm nghệ thuật” trong Hướng dẫn In theo yêu cầu của Order Desk.

Tài nguyên bổ sung

Chúng tôi cũng đã tạo vài tài nguyên bổ sung để giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại những điều sau:

Lựa chọn giữa Shopify và Order Desk cho người dùng Shopify

Đối với hầu hết khách hàng, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Ứng dụng Gelato Shopify, nhưng có những trường hợp sử dụng khi Order Desk là giải pháp ưu tiên. Một nguyên tắc nhỏ để dễ dàng giúp quyết định xem bạn nên sử dụng ứng dụng Shopify của Gelato hay Order Desk là:

Bạn có muốn sử dụng Gelato để xử lý sản phẩm trên toàn cầu không?

  • Nếu câu trả lời là có thì ứng dụng Shopify hoàn toàn phù hợp với bạn.
  • Nếu câu trả lời là không, thì Order Desk rất có thể là thứ bạn nên sử dụng.

Ví dụ

Trường hợp 1

Bạn có cửa hàng bán bóng đèn, kính râm, poster và tranh canva. Bạn muốn Gelato xử lý tất cả các đơn đặt hàng poster và tranh canva của bạn trên toàn thế giới.

Giải pháp đề xuất

Sử dụng ứng dụng Shopify. Cài đặt ứng dụng và kết nối các poster và tranh canva và để Gelato hoàn thành chúng trên toàn thế giới. Lưu ý rằng bóng đèn và kính râm sẽ tiếp tục được cung cấp bởi các nhà cung cấp khác của khách hàng đó.

Trường hợp 2

Bạn có một cửa hàng bán poster và tranh canva và bạn muốn Gelato thực hiện việc giao hàng đến một số quốc gia nhưng sử dụng một nhà cung cấp khác cho một số quốc gia khác.

Giải pháp đề xuất

Sử dụng Order Desk. Trong Order Desk, bạn có thể thiết lập các quy định về đơn đặt hàng nào sẽ được gửi đến Gelato và các nhà cung cấp khác.

Bài viết này có hữu ích không?