Chuyến đến nội dung chính

Tôi nên đặt điểm gửi hàng đi là gì trong hồ sơ vận chuyển đối với Etsy?

Etsy yêu cầu mỗi hồ sơ vận chuyển phải có nơi gửi hàng đi. Nơi gửi hàng đi vận đó sẽ được hiển thị trên trang danh sách sản phẩm của bạn. Vì Gelato có mạng lưới đối tác xử lý đơn hàng phân phối trên toàn thế giới nên nguồn gốc vận chuyển sẽ không chính xác, vì đơn hàng đến Mỹ có thể sẽ được sản xuất tại Mỹ và đối với đơn hàng đến Thụy Điển, chúng tôi sẽ sản xuất tại Thụy Điển.

Quan trọng: Giờ đây, khách hàng mới sẽ được đặt nguồn gốc giao hàng thành quốc gia thanh toán Etsy của họ theo mặc định và sẽ có tùy chọn cập nhật nguồn gốc thành vị trí mong muốn trong cài đặt cửa hàng thông qua Trang quản lý Gelato. Khách hàng hiện tại có thể kích hoạt tính năng này trong trang chi tiết cửa hàng sau khi nâng cấp lên Tích hợp V3 Etsy của chúng tôi. Nếu không, họ sẽ không thể chỉnh sửa nguồn gốc vận chuyển của mình và được đặt thành Na Uy.

Bài viết này có hữu ích không?