Chuyến đến nội dung chính

Tôi có phải liệt kê Gelato là đối tác sản xuất trên Etsy không?

Có. Nếu bạn đang bán các sản phẩm in theo yêu cầu trên cửa hàng của mình, chính sách của Etsy sẽ yêu cầu bạn liệt kê đối tác sản xuất của mình.

Đây là cách bạn có thể làm điều đó:

  • Trước tiên, hãy truy cập tab Cài đặt, sau đó vào mục Đối tác sản xuất và thêm Gelato làm đối tác sản xuất của bạn (bạn có thể ẩn mục này trên trang cửa hàng của mình - thông tin chi tiết về điều này có ở bên dưới). Liên quan đến địa điểm, bạn có thể điền "Oslo, Na Uy" là trụ sở chính của chúng tôi.
  • Thứ hai, truy cập danh mục sản phẩm của bạn và chỉnh sửa tab “Giới thiệu về sản phẩm” để đưa ra thông tin “Một công ty hoặc người khác” đã tạo ra nó.
  • Sau đó chọn “Gelato” là công ty sản xuất sản phẩm đó.

Screenshot_2020-10-26_at_09.06.39.png

Lưu ý: Xin lưu ý rằng bạn không cần phải hiển thị công khai Gelato là đối tác sản xuất của mình, bạn có thể chọn ẩn thông tin này đối với khách hàng. Trong trường hợp này, bạn sẽ cần thêm một tiêu đề mô tả sẽ xuất hiện thay vì tên của đối tác sản xuất, chẳng hạn như: "Đối tác dropshipping in theo yêu cầu".

Mẹo: Bạn có thể đọc thêm về điều này trong Trung tâm trợ giúp của Etsy.

Bài viết này có hữu ích không?