Chuyến đến nội dung chính

Làm cách nào để tôi tạo thiết kế cho Lịch treo tường?

Tạo thiết kế lịch của bạn thật dễ dàng!

 • Bạn có thể sử dụng trình chỉnh sửa thiết kế trực tuyến của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn kiểu mẫu trống để chỉnh sửa từng trang một, hoặc bạn sẽ có thể chọn những bố cục tạo sẵn để giúp bạn tạo ra thiết kế đẹp mắt, thêm hình ảnh và/hoặc hộp văn bản.

Screenshot_6.png

 • Ngoài ra, bạn có thể tải xuống các mẫu của chúng tôi. Mẫu này sẽ chỉ cho bạn cách tạo tệp để bạn có thể tạo lại các tập tin sẵn sàng để in. Đọc thêm thông tin ở dưới đây.

cal2.JPG

Tạo tập tin sẵn sàng để in cho Lịch treo tường

Tùy thuộc vào loại lịch mà bạn đã chọn, tệp PDF sẵn sàng để in phải chứa:

 • 1 trang bìa
 • 12 trang bên trong
 • 1 trang trống

hoặc

Đối với khổ ngang, chúng tôi cung cấp với dây lò xò ở phần đầu (21x21cm, A4, LT 8.5"x11")

 • 1 trang bìa
 • 24 trang bên trong
 • 1 trang trống

*Đối với các loại lịch này, trang 2 (trang bìa sau) sẽ là ảnh phía trên lưới tháng đầu tiên ở trang 3 khi lịch được mở. Trang 4 sẽ được đặt tên giống như trang 3 vì nó cùng tờ - trang sau in 2 mặt
** Loại lịch này sẽ có một lỗ đục (để treo) ở giữa trục ngang . Tâm của lỗ được định vị cách mép của trang lịch khoảng 14,5mm/ 0,57inch. Xin lưu ý rằng có thể có sai lệch nhỏ.

Thiết kế lịch với trình chỉnh sửa trực tuyến của chúng tôi

unnamed.jpg

Tạo sản phẩm lịch của bạn trong trình chỉnh sửa thiết kế và chọn kiểu lưới, thêm số tuần, thời điểm bắt đầu lịch,v.v. Bạn cũng có thể cho phép khách hàng của mình cá nhân hóa lịch của riêng họ trực tiếp trong cửa hàng của bạn bằng cách tải lên hình ảnh của riêng họ và thêm văn bản.

Các tính năng có sẵn:

 • Chọn loại lưới

Screenshot_7.png

 • Chọn bố cục

Screenshot_8.png

 • Chọn tháng bắt đầu

Screenshot_9.png

Hiện tại lịch treo tường có thể được in với các quy cách sau:

 • Kiểu in: Hai mặt
 • Giấy: Giấy lụa bóng mờ 250 gsm / 100 lb
 • Định dạng:
  • 11x8,5in (cỡ LT) cho Hoa Kỳ và Canada
  • 5,5x16,5in cho Hoa Kỳ và Canada
  • 11x16,5in cho Hoa Kỳ và Canada
  • 8,5x8,5in (cỡ SQ) cho Hoa Kỳ và Canada
  • 297x420mm (khổ A3) cho phần còn lại của thế giới
  • 297x210mm (khổ A4) cho phần còn lại của thế giới
  • 210x210mm cho phần còn lại của thế giới
  • 400x148mm cho phần còn lại của thế giới

Bài viết này có hữu ích không?