Chuyến đến nội dung chính

Thuế ở Châu Âu

Quan trọng: Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên tham khảo ý kiến của chuyên gia thuế để tìm hiểu các nghĩa vụ cụ thể của mình.

Thuế GTGT đối với các giao dịch từ EU đến một quốc gia bên ngoài EU

Khi vận chuyển nguyên vật liệu được sản xuất tại một quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu đến một khách hàng ở một quốc gia bên ngoài Liên minh Châu Âu được coi là xuất khẩu hàng hóa từ Liên minh Châu Âu và do đó được miễn thuế GTGT.

Thuế GTGT đối với các giao dịch xuyên biên giới trong EU

 • Nếu bạn cung cấp mã số GTGT EU hợp lệ, nguồn cung cấp được coi là doanh số bán hàng trong cộng đồng và phải chịu thuế GTGT ở mức 0, trừ khi mã số thuế GTGT đã cung cấp được đăng ký tại quốc gia nơi chúng tôi giao nguyên vật liệu in, vì điều này sẽ được coi là bán trong nước. Xem bên dưới để biết cách xử lý ở các quốc gia nơi Gelato được đăng ký.

Lưu ý: Mã số GTGT EU của bạn được thêm vào địa chỉ thanh toán của bạn trong Trang quản lý Gelato. Thông thường, bạn có thể hoàn thuế VAT từ cơ quan thuế của bạn.

 • Nếu mã số GTGT EU không hợp lệ được cung cấp cùng với địa chỉ thanh toán của bạn trong Trang quản lý Gelato, chúng tôi sẽ tính VAT tại quốc gia giao hàng nơi Gelato đăng ký thuế GTGT.

Thuế GTGT đối với các giao dịch nội địa trong Châu Âu

Có sự khác biệt giữa cách các quốc gia xử lý VAT.

Quan trọng: Chúng tôi luôn đặt mục tiêu sản xuất hàng tại quốc gia giao hàng, tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng tốt nhất và giao hàng nhanh cho khách hàng, trong một số trường hợp, chúng tôi có thể gửi đơn đặt hàng cho đối tác in bên ngoài quốc gia giao hàng, ngay cả khi chúng tôi có đối tác in ở quốc gia giao hàng. Để biết thông tin về sản xuất và giao hàng tại địa phương, vui lòng xem bên dưới cách xử lý thuế GTGT ở mỗi quốc gia.

In ấn và giao hàng trong nước ở Áo

Không áp dụng đánh thuế ngược mở rộng theo luật VAT của Áo, do đó, tất cả các đơn đặt hàng được sản xuất tại địa phương sẽ được coi là doanh số bán hàng trong nước và phải chịu 20% VAT.

In ấn và giao hàng trong nước tại Bỉ

Áp dụng đánh thuế ngược mở rộng theo luật VAT của Bỉ, do đó, các đơn đặt hàng được sản xuất tại địa phương sẽ được coi là doanh số bán hàng trong nước và phải tuân theo:

 • 21% VAT nếu bạn KHÔNG đăng ký với mã số VAT EU hợp lệ tại Bỉ
 • 0% VAT nếu bạn đã đăng ký mã số VAT EU hợp lệ tại Bỉ

Lưu ý Mã số VAT Bỉ phải được bao gồm trong địa chỉ thanh toán của bạn. Sau đó, bạn có thể thanh toán khoản VAT áp dụng trực tiếp cho cơ quan thuế ở Bỉ.

In ấn và giao hàng trong nước tại Cộng hòa Séc

Không áp dụng đánh thuế ngược mở rộng theo luật VAT của Séc, do đó, tất cả các đơn đặt hàng được sản xuất tại địa phương sẽ được coi là doanh số bán hàng trong nước và phải chịu 21% VAT.

In ấn và giao hàng trong nước tại Đan Mạch

Không áp dụng đánh thuế ngược mở rộng theo luật VAT của Đan Mạch, do đó, tất cả các đơn đặt hàng được sản xuất tại địa phương sẽ được coi là doanh số bán hàng trong nước và phải chịu 25% VAT.

In ấn và giao hàng trong nước tại Pháp

Áp dụng đánh thuế ngược mở rộng theo luật VAT của Pháp, do đó, các đơn đặt hàng được sản xuất tại địa phương sẽ được coi là doanh số bán hàng trong nước và phải tuân theo:

 • 20% VAT nếu bạn KHÔNG đăng ký với mã số VAT EU hợp lệ tại Pháp
 • 0% VAT nếu bạn đã đăng ký mã số VAT EU hợp lệ tại Pháp

Lưu ý: Mã số VAT Pháp phải được bao gồm trong địa chỉ thanh toán của bạn. Sau đó, bạn có thể thanh toán khoản VAT áp dụng trực tiếp cho cơ quan thuế ở Pháp.

In ấn và giao hàng trong nước tại Đức

Không áp dụng đánh thuế ngược mở rộng theo luật VAT của Đức, do đó, tất cả các đơn đặt hàng được sản xuất tại địa phương sẽ được coi là doanh số bán hàng trong nước và phải chịu 19% VAT.

Quan trọng: trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, thuế suất VAT tiêu chuẩn sẽ giảm xuống 16% (từ 19%).

In ấn và giao hàng trong nước tại Ireland

Không áp dụng đánh thuế ngược mở rộng theo luật VAT của Ireland, do đó, tất cả các đơn đặt hàng được sản xuất tại địa phương sẽ được coi là doanh số bán hàng nội địa và phải chịu 23% VAT.

In ấn và giao hàng trong nước tại Ý

Áp dụng đánh thuế ngược mở rộng theo luật VAT của Ý, do đó, các đơn đặt hàng được sản xuất tại địa phương sẽ được coi là doanh số bán hàng trong nước và phải tuân theo:

 • 22% VAT nếu bạn KHÔNG đăng ký với mã số VAT EU hợp lệ tại Ý
 • 0% VAT nếu bạn đã đăng ký mã số VAT EU hợp lệ tại Ý

Lưu ý: Mã số VAT Ý phải được bao gồm trong địa chỉ thanh toán của bạn. Sau đó, bạn có thể thanh toán khoản VAT áp dụng trực tiếp cho cơ quan thuế ở Ý.

In ấn và giao hàng trong nước tại Hà Lan

Áp dụng đánh thuế ngược mở rộng theo luật VAT của Hà Lan, do đó, các đơn đặt hàng được sản xuất tại địa phương sẽ được coi là doanh số bán hàng nội địa và phải tuân theo:

 • 21% VAT nếu bạn KHÔNG đăng ký mã số VAT EU hợp lệ ở Hà Lan
 • 0% VAT nếu bạn đã đăng ký mã số VAT EU hợp lệ tại Hà Lan

Lưu ý: Mã số VAT Hà Lan phải được bao gồm trong địa chỉ thanh toán của bạn. Sau đó, bạn có thể thanh toán khoản VAT áp dụng trực tiếp cho cơ quan thuế ở Hà Lan.

In ấn và giao hàng trong nước tại Na Uy

Không áp dụng đánh thuế ngược mở rộng theo luật VAT của Na Uy, do đó, tất cả các đơn đặt hàng được sản xuất tại địa phương sẽ được coi là doanh số bán hàng trong nước và phải chịu 25% VAT.

In ấn và giao hàng trong nước tại Ba Lan

Không áp dụng đánh thuế ngược mở rộng theo luật VAT của Ba Lan, do đó, tất cả các đơn đặt hàng được sản xuất tại địa phương sẽ được coi là doanh số bán hàng trong nước và phải chịu 23% VAT.

In ấn và giao hàng trong nước tại Bồ Đào Nha

Áp dụng đánh thuế ngược mở rộng theo luật VAT của Bồ Đào Nha, tuy nhiên, do Gelato không hiện diện ở Bồ Đào Nha nên tất cả các đơn đặt hàng được sản xuất tại địa phương sẽ được coi là doanh số bán hàng trong nước và phải chịu 23% VAT.

In ấn và giao hàng trong nước tại Tây Ban Nha

Không áp dụng đánh thuế ngược mở rộng theo luật VAT của Tây Ban Nha, do đó, các đơn đặt hàng được sản xuất tại địa phương sẽ được coi là doanh số bán hàng trong nước và phải tuân theo:

 • 21% VAT nếu bạn KHÔNG phải là công ty đã thành lập
 • 0% VAT nếu bạn là công ty đã thành lập

Lưu ý: Tên công ty phải được bao gồm trong địa chỉ thanh toán của bạn. Sau đó, bạn có thể thanh toán khoản VAT áp dụng trực tiếp cho cơ quan thuế ở Tây Ban Nha.

Quần đảo Canary: Gelato giao hàng hóa in ấn cho các khách hàng doanh nghiệp ở Quần đảo Canary. Những hàng cung cấp này được coi là hàng hóa xuất khẩu từ EU và được miễn thuế GTGT.

In ấn và giao hàng trong nước tại Thụy Điển

Áp dụng đánh thuế ngược mở rộng theo luật VAT của Thụy Điển, tuy nhiên, vì Gelato chưa đăng ký đánh thuế ngược mở rộng ở Thụy Điển nên tất cả các đơn đặt hàng được sản xuất tại địa phương sẽ được coi là doanh số bán hàng trong nước và phải chịu 25% VAT.

In ấn và giao hàng trong nước tại Thụy Sĩ

Không áp dụng đánh thuế ngược mở rộng theo luật VAT của Thụy Sĩ, do đó, tất cả các đơn đặt hàng được sản xuất tại địa phương sẽ được coi là doanh số bán hàng trong nước và phải chịu 8% VAT.

In ấn và giao hàng trong nước tại Vương quốc Anh

Không áp dụng đánh thuế ngược mở rộng theo luật VAT của Vương quốc Anh, do đó, tất cả các đơn đặt hàng được sản xuất tại địa phương sẽ được coi là doanh số bán hàng trong nước và phải chịu 20% VAT.

Bài viết này có hữu ích không?