Chuyến đến nội dung chính

Làm cách nào để chuyển đổi kích thước thiết kế của tôi từ centimet/inch sang pixel?

Để chuyển đổi từ centimet hoặc inch thành pixel, bạn cũng cần biết về độ phân giải của hình ảnh của mình. Để có được kết quả in tốt, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng độ phân giải ít nhất là 150 DPI, tốt nhất là 300 DPI.

Để chuyển đổi từ centimet hoặc inch thành pixel, bạn có thể sử dụng một trong nhiều công cụ miễn phí có sẵn trên mạng, chẳng hạn như:

Ví dụ: 10 cm tương ứng với ~590px ở 150 DPI và ~1180px ở 300 DPI.

Ngoài ra, Phương trình để chuyển đổi Milimet sang pixel là:
Pixel = Milimet * ( Độ phân giải / 25.4)

Ví dụ: trong trường hợp tệp có độ phân giải là 300 dpi, vậy Pixel = Milimet * (300 dpi/25.4= 11.81),

nên Pixel = Milimet * 11,81

Bài viết này có hữu ích không?