Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể thêm biến thể mới vào danh sách sản phẩm hiện có trên Etsy không?

Có, bạn có thể thêm biến thể mới vào danh sách sản phẩm hiện có đã được đăng trên cửa hàng Etsy của mình. Có hai cách làm như sau.

Phương pháp thứ nhất: Tạo các biến thể trực tiếp từ Trang chi tiết sản phẩm trong Gelato

1. Tìm sản phẩm bạn muốn thêm các biến thể trong cửa hàng của mình và nhấp vào Chỉnh sửa sản phẩm > Chỉnh sửa thiết kế

mceclip0.png

2. Trong thanh bên trái của trang Chi tiết sản phẩm, bạn có thể chọn các biến thể mới (kích thước hoặc màu sắc mới, v.v.) và chỉnh sửa thiết kế nếu cần.

mceclip1.png

3. Đăng các thay đổi

Lưu ý: Để thực hiện được điều này, sản phẩm phải được tạo từ Trang quản lý Gelato. Tất cả các biến thể phải được kết nối và không được bỏ qua. Ngoài ra, tất cả các biến thể phải được kết nối với cùng một loại sản phẩm. Điều này có nghĩa là sẽ không thực hiện được nếu có một hoặc nhiều biến thể không cùng loại (ví dụ: một số biến thể là poster đóng khung, một số là poster có thanh treo và số khác lại là poster không có khung).

Phương pháp thứ hai: Tạo biến thể trong Etsy và kết nối biến thể đó trong Gelato

Lưu ý: Việc thêm một loại biến thể mới vào một sản phẩm sẽ làm thay đổi cấu trúc của sản phẩm, bao gồm các biến thể và mã SKU hiện tại. Nếu bạn thêm một loại biến thể khác vào một sản phẩm được kết nối, các tùy chọn hiện có sẽ không còn được nhận dạng trong Gelato vì tham số bổ sung được thêm vào các biến thể không tồn tại trong cấu trúc tùy chọn danh sách trước đó. Bạn vẫn có thể thêm các tùy chọn mới cho sản phẩm mà không làm ảnh hưởng đến kết nối.

1. Tạo biến thể sản phẩm mới theo cách thủ công trong Etsy - xem ví dụ bên dưới.

Mở danh sách trong Trình quản lý cửa hàng Etsy và nhấp vào "Chỉnh sửa biến thể"

Screenshot_2021-07-07_at_10.27.06.png

Tạo biến thể mới, ví dụ: "Khung" và nhấp vào "Thêm".

Screenshot_2021-07-07_at_10.27.21.pngScreenshot_2021-07-07_at_10.27.28.png

Tạo một số tùy chọn cho biến thể vừa tạo, ví dụ: "Không khung" và "Khung đen".

Screenshot_2021-07-07_at_10.27.37.pngScreenshot_2021-07-07_at_10.27.44.pngScreenshot_2021-07-07_at_10.27.49.png

Lưu ý phải đảm bảo kích hoạt tất cả nút tùy chọn Giá/Số lượng/SKU là 'khác nhau đối với từng kích thước' bên cạnh biến thể mới. Một biến thể mới sẽ được tạo ra.

Screenshot_2021-07-07_at_10.27.53.png

2. Vui lòng truy cập Trang quản lý Gelato và trong phần 'Cửa hàng', truy cập trang cửa hàng có tất cả các sản phẩm và nhấp vào "Đồng bộ hóa sản phẩm" (nút nằm ở góc trên cùng bên phải của trang). Một lúc sau, bạn sẽ thấy một biến thể mới hiện lên "Không được kết nối".

Sync Products - Screenshot 2022-02-14 at 12.59.05.png

3. Kết nối biến thể mới với Gelato như hướng dẫn ở đây.

Lưu ý: Nếu có sự khác biệt về giá giữa các biến thể, điều rất quan trọng là phải chọn hộp "Giá khác nhau đối với mỗi XXX" (Ví dụ: "Giá khác nhau đối với mỗi loại kích thước") nếu không sản phẩm mới sẽ không kết nối được với Gelato.

Bài viết này có hữu ích không?