Chuyến đến nội dung chính

Làm cách nào để chuyển các sản phẩm tôi hiện có trên Etsy sang Gelato?

Bạn có thể dễ dàng di chuyển các sản phẩm hiện có của mình trên Etsy để được sản xuất bởi Gelato, dù hiện tại bạn đang thực hiện quá trình này thông qua nhà cung cấp khác hay tự mình thực hiện.

Có 3 lựa chọn để di chuyển sản phẩm của bạn:

    1. Chuyển các đơn hàng (rất khuyến khích)
    2. Kết nối các sản phẩm riêng lẻ (nếu bạn chỉ có vài sản phẩm)
    3. Kết nối sản phẩm hàng loạt (nếu bạn có hàng trăm hoặc hàng nghìn sản phẩm)
  • Chuyển đơn hàng

Bạn có thể dễ dàng chuyển các đơn hàng và sản phẩm trong tương lai của mình sang Gelato bằng cách sử dụng chức năng Chuyển đơn hàng . Nó sẽ tạo tất cả các đơn đặt hàng mà bạn nhận được từ Etsy dưới dạng đơn đặt hàng nháp trong Gelato. Các đơn hàng này sẽ ở trạng thái Chưa kết nối và bạn có thể chọn kết nối hoặc bỏ qua từng mục trong đơn hàng. Khi bạn đã kết nối một mục đơn đặt hàng, bất kỳ đơn đặt hàng nào trong tương lai với cùng một sản phẩm sẽ được xử lý tự động (theo cài đặt cửa hàng của bạn).

Đọc thêm tại đây

  • Kết nối các sản phẩm riêng lẻ

Nếu bạn đã có sẵn các sản phẩm trên cửa hàng Etsy của mình, chúng sẽ tự động được chuyển đến cửa hàng Gelato của bạn sau khi kết nối. Các sản phẩm sẽ xuất hiện dưới dạng "Chưa kết nối", có nghĩa là Gelato sẽ không đáp ứng những yêu cầu đó trừ khi bạn chọn như vậy. Nếu có bất kỳ sản phẩm nào bạn muốn được thực hiện với một nhà cung cấp khác, chỉ cần đánh dấu chúng là "Bỏ qua" trong Gelato.

Đọc thêm tại đây.

  • Kết nối sản phẩm hàng loạt

Nếu bạn đang muốn chuyển sang Gelato và có hàng trăm hoặc hàng nghìn sản phẩm trong cửa hàng của mình, thì tùy chọn này là dành cho bạn.

Để di chuyển hàng loạt sản phẩm và mẫu mã, chúng tôi sẽ tận dụng chức năng Nhập hàng loạt sản phẩm. Không có giới hạn về số lượng sản phẩm và mẫu mã có thể được nhập và kết nối với hệ thống trong một lần.

Đọc thêm tại đây.

Bài viết này có hữu ích không?