Chuyến đến nội dung chính

Làm thế nào để biết hình ảnh tôi đang tải lên có độ phân giải phù hợp hay không?

Khi bạn tải lên một hình ảnh sử dụng trình chỉnh sửa thiết kế của chúng tôi, hệ thống sẽ tự động kiểm tra độ phân giải hình ảnh và hiển thị thông báo cảnh báo giống như hình dưới đây nếu độ phân giải không đạt yêu cầu để có kết quả in ấn chất lượng.

Trong trường hợp này, chúng tôi khuyến khích bạn giảm kích thước hình ảnh hoặc thử tải lên hình ảnh khác có độ phân giải cao hơn.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về độ phân giải hình ảnh và DPI ở đây.

Bài viết này có hữu ích không?