Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể đưa sản phẩm mới lên Etsy với giao hàng miễn phí thông qua Gelato không?

Bạn có thể lựa chọn cung cấp một sản phẩm cụ thể đi kèm với giao hàng miễn phí khi thêm nó vào Etsy, như hình ảnh dưới đây.

Trong quá trình thực hiện, chỉ cần đánh dấu vào ô kiểm bên cạnh Hiển thị với giao hàng miễn phí trên trang cửa hàng của bạn.

blobid0.png

Chú ý: Dù bạn đang hiển thị sản phẩm có giao hàng miễn phí nhưng bạn vẫn cần chi trả phí vận chuyển khi sản xuất sản phẩm, do đó chúng tôi khuyên bạn nên tính chi phí vận chuyển vào giá sản phẩm.

ĐIỀU QUAN TRỌNG: Trong một số trường hợp hiếm hoi, nếu chỉ có phương thức Chuyển phát nhanh là khả dụng, khách hàng của bạn vẫn sẽ thấy giao hàng miễn phí trong cửa hàng nhưng bạn - chủ cửa hàng sẽ phải chịu chi phí đó.

Bài viết này có hữu ích không?