Chuyến đến nội dung chính

Làm thế nào để thêm sản phẩm vào cửa hàng của tôi?

Chúng tôi tích hợp với những nền tảng thương mại điện tử và sàn giao dịch trực tuyến phổ biến nhất và bạn có thể thêm sản phẩm vào cửa hàng của mình chỉ trong nháy mắt!

Nếu đang sử dụng Shopify, Etsy, hay WooCommerce, bạn có thể dễ dàng kết nối bất cứ sản phẩm nào trong cửa hàng của mình với Gelato. Chọn nền tảng dưới đây để xem hướng dẫn cụ thể về cách thêm sản phẩm vào cửa hàng của bạn.

Bài viết này có hữu ích không?