Chuyến đến nội dung chính

Có thể bán thiệp riêng lẻ hoặc các bộ thiệp khác nhau không?

Hiện tại không thể bán các thiệp riêng lẻ hoặc các bộ thiệp khác nhau. Bạn có thể đặt thiệp theo gói 10 cái tất cả đều phải có thiết kế giống nhau. Điều này là do nếu chỉ sản xuất một thiệp duy nhất thì sẽ lãng phí giấy quá mức.

Quan trọng: Khi đặt hàng qua Trang quản lý Gelato, vui lòng đảm bảo chọn đúng số lượng trong trường thích hợp, tức là bạn cần nhập "1" để nhận 10 thiệp.

env2.png

Bài viết này có hữu ích không?