Chuyến đến nội dung chính

Làm cách nào để tôi có thể đồng bộ với đơn đặt hàng từ Etsy?

Bạn có thể dễ dàng chuyển các đơn đặt hàng và sản phẩm trong tương lai của mình sang Gelato bằng cách sử dụng chức năng 'Đồng bộ đơn hàng'. Chức năng này sẽ tạo tất cả các đơn đặt hàng mà bạn nhận được trên Etsy dưới dạng đơn đặt hàng nháp trong Gelato.

Các đơn hàng sẽ có trạng thái 'Chưa kết nối' và bạn có thể chọn kết nối hoặc bỏ qua từng danh mục đặt hàng trong đơn đặt hàng. Khi bạn đã kết nối một danh mục trong đơn đặt hàng, bất kỳ đơn đặt hàng nào trong tương lai với cùng một sản phẩm sẽ được xử lý tự động giúp bạn (theo cài đặt cửa hàng của bạn).

Etsy_not_connected_orders.png

Mẹo: Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên sử dụng chức năng Đồng bộ đơn hàng bất kể số lượng đơn đặt hàng hoặc sản phẩm. Ví dụ: nếu bạn xử lý tất cả các đơn đặt hàng mỗi ngày dưới dạng Chưa kết nối, thì trong vòng vài ngày, bạn sẽ kết nối hầu hết các sản phẩm bán chạy nhất của mình và chỉ tốn vài phút mỗi ngày cho thao tác này.

Cách kích hoạt Đồng hộ đơn hàng

Quý khách kích hoạt chức năng Đồng bộ đơn hàng bằng cách vàoCửa hàng > Chọn cửa hàng Etsy > Ba Chấm > Chỉnh sửa chi tiết cửa hàng

Accessing_store_settings.png

Khi ở đó, hãy cuộn xuống mục 'Đồng bộ' và đánh dấu vào ô bên cạnh mục 'Đồng bộ các đơn đặt hàng chưa kết nối'

Import_not_connected_orders.png

Sau khi được chọn, tất cả các đơn hàng được đặt trên cửa hàng Etsy của bạn sẽ được thêm vào danh sách đơn hàng của bạn. Bạn cũng sẽ nhận được thông báo qua email thông báo rằng một đơn đặt hàng nào đó đang yêu cầu một hoặc nhiều mặt hàng trong đơn đặt hàng cần được xử lý.

Xử lý đơn đặt hàng "Chưa kết nối"

 1. Đi đến một đơn đặt hàng cụ thể và nhấp vào 'Hoàn thành đơn đặt hàng'. not_connected_order.png
 2. Đối với mỗi mặt hàng của đơn hàng chưa được kết nối, bạn có thể chọn giữa hai tác vụ: 'Kết nối' hoặc 'Bỏ qua'.
  Connect.png
  Mẹo: Bạn cũng có thể thêm mới sản phẩm cho đơn đặt hàng này. Nó có thể là một sản phẩm hoàn toàn mới hoặc một trong những sản phẩm từ các cửa hàng hoặc mẫu khác của bạn.
  Nếu bạn muốn thêm sản phẩm từ các mẫu, vui lòng nhấp vào 'Chọn từ danh mục' và chuyển chế độ xem danh mục sang chế độ xem mẫu.
  Add_product.png

Nếu bạn chọn Kết nối bạn sẽ trải qua quá trình kết nối sản phẩm được thực hiện bởi Gelato cho cả hai đơn đặt hàng cụ thể này và bất kỳ đơn đặt hàng nào trong tương lai có chứa cùng một mặt hàng.

Nếu bạn chọn Bỏ qua, bạn sẽ có 3 tùy chọn:

 1. Bỏ qua mặt hàng này cho đơn hàng này. Bất kỳ đơn đặt hàng nào trong tương lai mà có một trong những mục này sẽ tạo ra một đơn đặt hàng Chưa kết nối mới và bạn sẽ lại có lựa chọn kết nối hoặc bỏ qua nó.
 2. Bỏ qua biến thể này cho tất cả các đơn đặt hàng sắp tới. Bất kỳ đơn đặt hàng nào trong tương lai có một trong những mặt hàng này sẽ không tạo ra một đơn đặt hàng Chưa kết nối mới (giả sử không có mặt hàng Không được kết nối nào khác trong đó)
 3. Bỏ qua sản phẩm này cho tất cả các đơn đặt hàng sắp tới đối với tất cả các biến thể. Bất kỳ đơn đặt hàng nào trong tương lai với bất kỳ biến thể nào của sản phẩm sẽ không tạo ra bất kỳ đơn đặt hàng Chưa kết nối nào.
  Ignore.png
Bài viết này có hữu ích không?