Chuyến đến nội dung chính

Làm thế nào để ngắt kết nối cửa hàng Etsy của tôi với Gelato?

Để ngắt kết nối cửa hàng Etsy của bạn với Gelato, chỉ cần đi tới Trình quản lý cửa hàng Etsy, chọn Tích hợp, rồi chọn tab Quản lý. Sau đó, bạn sẽ thấy tích hợp Gelato xuất hiện ở đó. Nhấp vào Ngắt kết nối để hoàn tất quy trình.

Screenshot_2021-02-02_at_15.03.17.png

Lưu ý: Nếu bạn tạo cửa hàng trong khoảng tháng 1 năm 2023, thì có thể Gelato không nằm trong danh sách tích hợp. Điều này là do những thay đổi không báo trước được thực hiện từ phía Etsy. Trong trường hợp như vậy, bạn sẽ cần ngắt kết nối (xóa) cửa hàng Etsy của mình trong Trang quản lý Gelato như được mô tả bên dưới.

  1. Mở Trang quản lý Gelato của bạn và chọn Cửa hàng > ba dấu chấm trong bảng Etsy > Chỉnh sửa chi tiết cửa hàngDeleting_Etsy_store_from_Gelato_1.png
  2. Cuộn xuống cuối trang cài đặt cửa hàng và nhấp vào nút 'Xóa cửa hàng'
    Deleting_Etsy_store_from_Gelato_2.png
  3. Viết tên cửa hàng của bạn và xác nhận bằng cách nhấp vào nút 'Xóa cửa hàng'.
    Deleting_Etsy_store_from_Gelato_3.png

Lưu ý: Sau khi cửa hàng của bạn đã bị xóa, chúng tôi sẽ không thể khôi phục lại sản phẩm của bạn. Nếu bạn quyết định kết nối lại cửa hàng, tất cả các sản phẩm từ cửa hàng sẽ phải được kết nối lại với Gelato.

Bài viết này có hữu ích không?