Chuyến đến nội dung chính

Làm thế nào để thiết lập hồ sơ vận chuyển Gelato cho Etsy?

Hồ sơ giao hàng Gelato cho Etsy được tạo để giúp bạn dễ dàng đưa chi phí vận chuyển mà Gelato tính phí vào khoản thanh toán của khách hàng. Nghĩa là bạn sẽ tính phí cho khách hàng của mình đúng bằng số tiền vận chuyển mà Gelato tính phí cho bạn.

Cách thức hoạt động

Hồ sơ giao hàng Gelato sẽ tự động được tạo trong cửa hàng Etsy của bạn khi bạn kết nối cửa hàng với Gelato và các sản phẩm sẽ tự động được gán cho hồ sơ giao hàng phù hợp khi bạn thêm sản phẩm mới từ Gelato.

Quan trọng: Tất cả các sản phẩm mới mà bạn thêm vào cửa hàng Etsy dùng tích hợp Gelato sẽ được tự động gán cho một hồ sơ giao hàng, phản ánh mức phí vận chuyển cố định mà chúng tôi cung cấp cho các định dạng nhỏ nhất của các sản phẩm đã chọn. Do giới hạn của nền tảng, tất cả các biến thể sản phẩm đều được gán cho cùng một hồ sơ giao hàng mặc dù mức phí vận chuyển cố định của chúng có thể khác nhau. Chúng tôi khuyên bạn nên tạo các sản phẩm riêng biệt cho các định dạng có phí vận chuyển khác nhau hoặc gán thủ công các biến thể với các hồ sơ giao hàng phù hợp. Phí vận chuyển cho các sản phẩm và định dạng khác nhau có sẵn trong danh mục sản phẩm của chúng tôi: Tôi có thể tìm thấy mức phí vận chuyển cố định ở đâu

Nếu muốn cung cấp mức phí vận chuyển khác cho một số sản phẩm, bạn phải tạo các hồ sơ giao hàng riêng trên Etsy và gán sản phẩm với các hồ sơ đó. Vui lòng KHÔNG thay đổi các hồ sơ giao hàng Gelato vì chúng sẽ không được lưu lại.

Hồ sơ giao hàng Gelato trên Etsy

Bạn có thể tìm hồ sơ giao hàng Gelato trong Trình quản lý cửa hàng của Etsy trong phần Cài đặt > Cài đặt giao hàng > Hồ sơ giao hàng.

Screenshot_2021-02-05_at_09.44.55.png

Lưu ý: Xin lưu ý rằng hồ sơ giao hàng có thể thay đổi theo thời gian để phản ánh chi phí vận chuyển thay đổi.

Mẹo: Bạn có thể tìm hiểu thêm về hồ sơ giao hàng của Etsy trong Trung tâm Trợ giúp của Etsy.

Bài viết này có hữu ích không?