Chuyến đến nội dung chính

Bắt đầu với WooCommerce

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm thấy thông tin quan trọng nhất để bắt đầu nếu bạn muốn tích hợp cửa hàng WooC Commerce của bạn với Gelato.

Kết nối cửa hàng WooCommerce với Gelato

Bước 1

Danh sách kiểm tra kết nối

 1. Hãy đảm bảo rằng phiên bản WooCommerce của bạn là 2.4.8 trở lên, phiên bản này là cần thiết để ứng dụng Gelato hoạt động bình thường.
 2. Kiểm tra xem Cửa hàng WooCoomerce của bạn có kết nối HTTPS và không bị chuyển hướng. Có thể kiểm tra tại đây.
 3. Đảm bảo rằng API REST của WooCommerce có thể truy cập được. Điều này có thể được xác minh bằng cách truy cập tệp .htaccess và đảm bảo tệp có mục này: SetEnvIf Authorization "(.*)" HTTP_AUTHORIZATION=$1. Để biết thêm thông tin, vui lòng kiểm tra các bài viết WordPress Github

Đảm bảo rằng danh sách kiểm tra đang được tuân theo cho các miền và miền phụ.

Bước 2

Bật API REST trong cài đặt WooCommerce của bạn

 1. Từ Trang quản lý Admin của cửa hàng của bạn, hãy mở "WooCommerce → Cài đặt → Nâng cao".
 2. Trong tab "Legacy API", chọn "Bật legacy API REST".
 3. Nhấp vào "Lưu thay đổi".

mceclip0.png

Bước 3

Đảm bảo rằng cài đặt liên kết cố định không được đặt thành Plain

API REST của WooC Commerce hiện chỉ hoạt động khi bật liên kết cố định WordPress. Vì vậy, để sử dụng API, bạn cần đảm bảo rằng cài đặt Permalink không được đặt thành giá trị mặc định. Tính năng liên kết cố định phụ thuộc vào cấu hình máy chủ của bạn - nếu tính năng viết lại URL không khả dụng, thì liên kết cố định sẽ không hoạt động.

 1. Mở "Cài đặt → Liên kết cố định"
 2. Trong "Cài đặt chung", hãy chọn bất kỳ cấu trúc liên kết nào khác ngoài "Plain" để API WooCommerce hoạt động.

mceclip2.png

 1. Nhấp vào "Lưu thay đổi".
 2. Giờ đây, bạn có thể kiểm tra xem API WooCommerce có hoạt động hay không bằng cách mở http://your-site-url-here.com/wc-api/v1/ trong trình duyệt. Nếu phản hồi chứa mã JSON với thông tin cửa hàng, thì API sẽ hoạt động, nếu không, các liên kết cố định không được bật chính xác.

Bước 4

Cài đặt plugin Gelato

 1. Truy cập trang web WooCommerce của bạn và mở “Plugin → Thêm mới” trong menu bên trái.
 2. Tìm kiếm, cài đặt và kích hoạt plugin Gelato.

mceclip3.png

Bước 5

Kết nối WooCommerce của bạn với Gelato

 1. Mở tab Gelato ở menu bên trái và nhấp vào “Kết nối với Gelato”
 2. Cho phép truy cập plugin Gelato

mceclip5.png

Bước 6:

Thêm sản phẩm

Với plugin Gelato, bạn có thể tạo sản phẩm, hình ảnh mẫu, mô tả và giá của sản phẩm. Bắt đầu thêm sản phẩm của bạn bằng cách truy cập WooCommerce được kết nối của bạn → Thêm sản phẩm.

Thiết lập Vận chuyển Gelato trong WooC Commerce

 1. Vui lòng đảm bảo rằng plugin Gelato đã được cài đặt trên Cửa hàng WooCoomerce của bạn và trạng thái của plugin có vẻ ổn định.

mceclip6.png

2. Truy cập WooCommerce > Cài đặt > Vận chuyển > Vận chuyển Gelato và kích hoạt phương thức vận chuyển Gelato. Sau khi được bật, phí vận chuyển Gelato cố định sẽ bắt đầu hiển thị trong quá trình thanh toán cho các sản phẩm do Gelato thực hiện.

mceclip7.png

Bán các sản phẩm có thể tùy chỉnh

Nếu bạn đang bán sản phẩm mà yêu cầu bạn thay đổi thiết kế trước khi thực hiện đơn đặt hàng thì chúng tôi khuyên bạn nên kích hoạt quy trình phê duyệt thủ công. Đọc thêm về cách thiết lập.

Bài viết này có hữu ích không?