Chuyến đến nội dung chính

Có hạn chế gì khi đăng danh sách sản phẩm trên Etsy không?

Có, khi đăng sản phẩm Gelato lên Etsy dưới dạng danh sách mới, bạn cần lưu ý một số giới hạn kỹ thuật sau:

Giới hạn về số lượng:

 • Etsy cho phép số lượng tối đa 999 đối với bất kỳ sản phẩm nào
 • Etsy cho phép số lượng tối đa 10 bản mô phỏng cho bất kỳ sản phẩm nào

Giới hạn về mô tả sản phẩm:

 • Phần mô tả không được để trống
 • Mô tả không được dài hơn 102.400 ký tự
 • Thẻ HTML không được sử dụng trong mô tả sản phẩm. Mô tả sản phẩm của bạn trên Etsy có thể trông khác so với trên cửa hàng của bạn, nhưng bạn luôn có thể chỉnh sửa trực tiếp trên Etsy nếu cần

Giới hạn về tiêu đề sản phẩm:

 • Giới hạn 140 ký tự
 • Tiêu đề phải bắt đầu bằng một chữ cái hoặc số (không được sử dụng ký tự đặc biệt làm biểu tượng/ký tự đầu tiên, ví dụ như dấu ngoặc kép)
 • Tiêu đề không được bắt đầu bằng dấu cách
 • Các ký tự sau chỉ có thể được sử dụng một lần trong tiêu đề: %: &
 • Không được sử dụng các ký tự sau: $^ ` . °
 • Tiêu đề không được chứa nhiều hơn ba từ bằng chữ in hoa
 • Vui lòng sử dụng cả chữ hoa và chữ thường trong tiêu đề

Các hạn chế liên quan đến biến thể:

 • Etsy chỉ chấp nhận tối đa 20 ký tự cho mỗi thuộc tính biến thể (ví dụ: Kích thước + Màu sắc)
 • Chúng tôi chỉ có thể hiển thị tất cả các biến thể trong menu thả xuống
  Vì vậy, theo mặc định, Màu (Biến thể #1) & Dữ liệu kích thước (Biến thể#2) sẽ được kết hợp với nhau
  Ví dụ: Nếu bạn bán áo phông 2 màu (Đen & Trắng) và 2 kích cỡ (S & M) thì trên Etsy, danh sách sẽ chỉ có một menu thả xuống với tất cả bốn biến thể
 • Etsy chỉ có thể nhận tối đa 70 biến thể cho một sản phẩm và tối đa hai tùy chọn sản phẩm
 • Nên chọn tất cả các kết hợp có thể có của các tùy chọn đã chọn để đăng sản phẩm, ví dụ: bạn sẽ không thể thêm poster 30x40 cm Dọc và 70x100 cm Ngang. Để tiếp tục, bạn phải chọn cả 30x40 cm Ngang và 70x100 Dọc để tạo thành một bộ đầy đủ tất cả các kết hợp tùy chọn sản phẩm có thể có

Các giới hạn về thẻ:

 • Bạn có thể sử dụng tối đa 13 thẻ
 • Bạn không được có thẻ trùng lặp
 • Thẻ không được dài hơn 20 ký tự
 • Thẻ chỉ có thể chứa chữ cái, chữ số, dấu gạch nối, dấu nháy đơn và dấu cách hoặc dấu gạch dưới

Các giới hạn liên quan đến vận chuyển

Các hạn chế liên quan đến giá

 • Giá sản phẩm phải ít nhất là 0,2 USD và tối đa là 50.000 USD bằng đơn vị tiền tệ tương ứng

Khi tạo một sản phẩm quần áo, chúng tôi không thể thêm hướng dẫn về kích thước do hạn chế trên Etsy vì nó không cho phép thêm bảng HTML (hoặc các thành phần HTML khác cho bảng/hình ảnh) vào phần mô tả.
Trong trường hợp này, bạn có thể sao chép và dán hướng dẫn kích thước từ Danh mục sản phẩm của chúng tôi.

Bài viết này có hữu ích không?