Chuyến đến nội dung chính

Làm cách nào để thiết lập giao hàng cho Etsy?

Mọi đơn đặt hàng sản phẩm Gelato qua cửa hàng Etsy của bạn đều được Gelato vận chuyển trực tiếp đến khách hàng cuối. Gelato sẽ tính phí vận chuyển cho bạn mà chúng tôi đã nêu trong danh mục sản phẩm của mình.

Bạn có nhiều tùy chọn để thiết lập giao hàng trên Etsy khi sử dụng Gelato:

  1. Bạn có thể sử dụng hồ sơ vận chuyển của Gelato mà phản ánh mức phí vận chuyển cố định của chúng tôi. Nói cách khác, bạn sẽ tính phí khách hàng của mình chính xác như Gelato tính phí vận chuyển cho bạn. Mọi thứ được thiết lập (và cập nhật) tự động nên bạn không phải lo lắng về bất cứ điều gì. Trong trường hợp này, tất cả lợi nhuận của bạn sẽ đến từ chênh lệch giữa giá bán lẻ sản phẩm (tức là giá bạn tính cho khách hàng đối với sản phẩm) và giá sản phẩm (tức là giá bạn trả Gelato cho sản phẩm).
  2. Bạn có thể sử dụng hồ sơ giao hàng miễn phí của Gelato để cung cấp giao hàng miễn phí khi thanh toán cho khách hàng của bạn. Trong trường hợp này, khách hàng của bạn sẽ không bị tính phí vận chuyển trong khi Gelato vẫn sẽ tính phí vận chuyển cố định tiêu chuẩn được nêu trong danh mục sản phẩm của chúng tô. Điều này có nghĩa là bạn sẽ cần thu đủ tiền để trang trải chi phí vận chuyển như một phần của giá bán lẻ.
  3. Bạn có thể tạo phân hồ sơ vận chuyển của riêng bạn trên Etsy để đưa ra mức giá vận chuyển bạn muốn khi thanh toán. Gelato vẫn sẽ tính phí vận chuyển cố định cho bạn.

Lưu ý: Bạn cũng có thể xác định tỷ suất lợi nhuận dựa trên giá vận chuyển mà Gelato tính cho bạn. Điều này có nghĩa là khách hàng của bạn sẽ trả thêm X% phí vận chuyển so với giá vận chuyển cơ bản từ Gelato. Để sử dụng tính năng này, bạn cần đăng ký Gelato+ Gold.

Screenshot_2022-10-18_113512.png

Bài viết này có hữu ích không?