Chuyến đến nội dung chính

Làm cách nào để thêm mô hình vào sản phẩm của tôi trong Etsy?

Bạn có thể thêm các bản mô phỏng ấn tượng cho sản phẩm bạn bán trên Etsy khi thêm sản phẩm mới thông qua Tích hợp Gelato+Etsy. Hãy cùng tìm hiểu cách thực hiện - chỉ mất một phút mà thôi!

Lưu ý: Xin lưu ý rằng hiện tại không thể tạo bản mô phỏng cho các sản phẩm hiện đang có trên Etsy.

Bạn có thể lựa chọn một số khung cảnh để giúp thiết kế của bạn trở nên sống động và ấn tượng ("Chọn cách trưng bày sản phẩm").

dashboard.gelato.com_stores_current_add-product_variants_productCategoryName_framed-posters_productName_premium-uncoated-paper-framed-poster_Laptop_with_HiDPI_screen___2_.png

Sau đó, bạn cần chọn một kiểu bản mô phỏng trong số những kiểu được chọn ở phía trên ("Bản mô phỏng sẽ được thêm vào cửa hàng"). Hình ảnh sản phẩm chính sẽ được hiển thị mặc định cho khách truy cập cửa hàng và các biến thể sẽ chỉ có một hình ảnh cùng kiểu mô phỏng với hình ảnh sản phẩm chính.

Lưu ý: Xin lưu ý rằng Etsy giới hạn chỉ cho phép tối đa 10 bản mô phỏng cho mỗi sản phẩm, bao gồm hình ảnh sản phẩm chính và các bản mô phỏng cấp độ sản phẩm bổ sung.

Bạn cũng có thể tải xuống bản mô phỏng có độ phân giải cao cho các sản phẩm được thêm vào cửa hàng của bạn!

Quan trọng: Etsy có thể cắt bỏ phần trên và dưới của bản mô phỏng đã tải lên, dẫn đến việc hình thu nhỏ bị cắt xén. Đội ngũ của chúng tôi đang làm việc để cải thiện vấn đề này.

Bài viết này có hữu ích không?