Chuyến đến nội dung chính

Tôi cần gói đăng ký nào để bắt đầu bán hàng trên Wix?

Để kích hoạt thanh toán trực tuyến trong cửa hàng Wix của bạn và bắt đầu bán hàng, bạn cần đăng ký gói trả phí. Bạn có thể chọn từ các gói Business VIP, Business Unlimited hoặc Business Basic trong các gói Business & eCommerce của Wix. Tất cả các gói này cho phép bạn kết nối với Gelato và thêm sản phẩm vào cửa hàng của mình. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập Trung tâm trợ giúp Wix:

Nói chung, để nâng cấp trang web Wix hiện tại của bạn bằng một cửa hàng, bạn cần phải:

Bài viết này có hữu ích không?